2013

KRONVITTNE NEJ TACK!

Både KRIS och Unga KRIS åker till politikerveckan i Almedalen laddade till tänderna med frågor och förslag till politikerna i regering, riksdag, kommuner och landsting. KRIS vill argumentera mot förslaget att införa Kronvittnen och för drogfri behandling. Unga KRIS vill argumentera för ett bättre barn- och ungdomsperspektiv inom Kriminalvården och vill diskutera våld och ungdomskriminalitet i förorter.

-Vi vill att politikerna i regering och riksdag lyssnar på våra erfarenheter och förslag. Vi vet vad vi talar om, säger Christer Karlsson, förbundsordförande i KRIS.

-I ungdomsförbundet har vi många medlemmar som redan i tidig ålder haft många myndighetskontakter. Intentionen att hejda ungdomskriminaliteten och därmed förhindra att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil är god. För att lyckas måste man förstå att barn och ungdomar som begått brott inte än är förhärdade kriminella och att de många gånger själva är brottsoffer. Därför krävs ett barn- och ungdomsperspektiv
t ex vid häktning, berättar Kristoffer Johansson, förbundsordförande i Unga KRIS.

-I år är det ungefär 45 medlemmar som åker till Almedalen för att opinionsbilda. Det är politiker som bestämmer om rättsväsendet, kriminalvården och missbruksvården så det är oerhört viktigt för oss att träffa dem och föra fram våra erfarenheter och åsikter, fortsätter Christer Karlsson, KRIS.

Under politikerveckan arrangerar KRIS och Unga KRIS seminarier och deltar även i debatter och seminarier som andra arrangerar.

Måndag 1 juli 10.00-10.30
Behövs ett särskilt perspektiv när barn och unga begått brott?
Barn och ungdomar som pågått brott häktas som om de vore vuxna. Några av Unga KRIS:s medlemmar berättar om sina barn- och tonårsupplevelser av myndighetskontakter.

Tisdag 2 juli 09.00-09.30
Landstingens behandlingsprogram läcker droger till missbrukare!
KRIS har de senaste åren undersökt hur missbruket av Subutex, Suboxone och Metadon ser ut. Missbrukarnas erfarenhet är att landstingens behandlingsprogram läcker droger till missbruksmarknaden.

Tisdag 2 juli 13.00-16.00
Barnombudsmannens seminarium
Kristoffer Johansson, Unga KRIS förbundsordförande, medverkar på Barnombudsmannens seminarium om hur barn och ungdomar skulle kunna bemötas vid t ex häktning för att nå ett bättre resultat vid deras rehabilitering.

Onsdag 3 juli 09.00-09.30
Kronvittnen – nej tack!
KRIS förklarar varför de inte tror på införandet av ett system med Kronvittnen. Syftet att komma åt den organiserade brottsligheten kommer inte uppnås på ett rättsäkert sätt.  Debatt med bland annat KRIS, Dick Sundevall (journalist/författare), Caroline Szyber (riksdagsledamot Kristdemokraterna) och en representant från Moderaterna. Vår förhoppning är att Beatrice Ask (justitieminister Moderaterna), sitter med i panelen.

Fredag 5 juli 11.00-11.30
Våld i förorter! Varför blir det så? Hur tänker ungdomarna?
Unga KRIS består av fd kriminella ungdomar från förorter i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Några av dem berättar om sina erfarenheter, vilka orsaker som finns bakom våldet och ungdomskriminaliteten och om hur Unga KRIS arbetar i förorter.

 

Kronvittne - Nej Tack! Foto: Joakim Berndes

Kronvittne – Nej Tack! Foto: Joakim Berndes

KRIS i Almedalen
#krisialmedalen