Bakgrund

Hej och välkommen till KRIS

Christer Karlsson var en av dem som grundade KRIS 1997. I över trettio år hade han suttit på fängelser och andra institutioner. Till slut tröttnade Christer och september 1997 muckade han för sista gången. Idén om KRIS startade utifrån hans eget behov; – Jag ville starta en organisation för sådana som mig. säger Christer

Vid den tidpunkten litade han inte på myndigheter men han var fast besluten att förändra sitt liv. Han tog kontakt med några andra personer i en 12 stegs-gemenskap som ville samma sak, och då startade de KRIS. Den 23 oktober 1997 satt elva före detta kriminella på restaurang Skohornet på Södermalm i Stockholm och skrev ner stadgar för den nybildade föreningen.

Första året hade KRIS inga egna ekonomiska resurser. Vi fick en minibuss och ett bensinkort av Kriminalvården för att kunna åka runt i landet och sprida vårt budskap och den första augusti 1998 blev en historisk dag då hämtade vi för första gången en frigiven blivande medlem direkt vid fängelset. Ett stort medieuppdåd mötte upp vid det tillfället utanför Österåkersanstalten.

Grundidén i verksamheten var och är att medlemmar från KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff och gör en så kallad muckhämtning. Den som friges är motiverad till förändring och då ska KRIS finnas där.

Anstaltsbesöken är fortfarande basen i vår verksamhet. Varje år gör våra medlemmar runt 2 000 fängelsebesök och det är så de flesta kommer i kontakt med KRIS.

Med en lånad dator i lånade lokaler började det som kom att bli ett av Sveriges mest lyckade behandlingsprojekt för kriminella. I dag hjälper organisationen KRIS ett hundratal interner varje år med att komma tillbaka till ”ett vanligt” liv utanför fängelsemurarna.

Christer Karlsson var förbundsordförande för KRIS i över 20 år. Han gick i pension våren 2018.