Info

KRIS – Kriminellas revansch i samhället

Vad är kamratföreningen KRIS?

• Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi har funnits sedan oktober 1997, då var vi 11 medlemmar.

• Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med gamla polare. Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där.

• Många av de vi hjälper och stöttar har inte vistats på fängelser eller institutioner utan kommer direkt från gatan. Förutom att vi hjälper oss själva så hjälper vi cirka 200 stycken nya personer varje år.

• Det är inget tvång att man ska ha varit frihetsberövad eller haft drogproblem för att få bli medlem i KRIS. Vi har även stödmedlemmar och heders- medlemmar.

• För att kunna bli en fullvärdig medlem i KRIS och få föreningens stöd krävs att du ställer upp på våra fyra deviser (honnörsord):

Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet – Jämställdhet

• KRIS är en gemenskap för den som söker ett värdigt liv. Hos oss är ingen mer eller mindre värd än någon annan.

• KRIS är ett komplement till de stödinsatser som samhället i övrigt har att erbjuda. Vi är inte någon ersättning.

• KRIS består idag av flera olika lokalföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Medlemsantalet uppgår till ca 5000 medlemmar. 900 av våra medlemmar är stödmedlemmar däribland Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Vi finns även i Danmark, Finland, Vitryssland och Ryssland.

Vad gör kamratföreningen KRIS?

Verksamheterna ser lite olika ut runt om i landet beroende på när föreningarna startades, hur stor befolkningen är och vilken verksamhet de bedriver. Många verksamheter som finns är:

Muckhämtning – Den som friges från häkte eller anstalt möts vid murarna. Sedan åker man till föreningslokalen och firar med tårta. Man får också hjälp att skapa kontakter med sociala myndigheter och annat nödvändigt för att bibehålla ett liv utan droger och kriminalitet. Vi hämtade cirka 30 personer vid murarna 2013.

KRIS på häkten och anstalter – Enskilda samtal erbjuds. Här sker de första stegen mot förändring. Under 2013 gjorde vi cirka 1.500 besök på våra anstalter runt om i landet.

Boendeverksamheten – På olika orter finns det olika boendeformer. Bostadslösa medlemmar kan ställa sig i kö. Regelbundna drogkontroller görs.

Kultur & Fritid – Teater, yoga, fotboll, medlemsfester är en del av vad som erbjuds. Varje år vid midsommar ordnas familjeläger.

Kurser & utbildningar – Vi ordnar kurser, studiecirklar och utbildningar för våra medlemmar och anställda. Bland annat erbjuds KRIS Basic och Bättre Framtid. NBV är de som hjälper oss utforma utbildningar.

Madder och Fadderverksamhet – I början när man väljer bort livet med droger och kriminalitet behöver man mycket stöd, därav tilldelas man en madder eller fadder som finns tillgänglig dygnet runt.

Visionsrummet – Runt om på landets fängelser byggs det upp Visionsrum, där samhällets goda resurser lyfts in för att påvisa alternativa vägar för internerna. KRIS ligger bakom idén till detta och är idag en av många aktörer inom projektet.

MUCKHÄMTNING

KRIS Idé är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Ett viktigt steg i denna process är att kunna möta fången utanför fängelset vid frigivningen.

Speciellt fångar med missbruk i bagaget återvänder mycket fort till sin gamla krets a missbrukande ”vänner””. En frigivning firas inte sällan med en rejäl fylla eller intagande a narkotika. Många gånger möter gamla vänner upp utanför fängelset med en ölburk eller en spruta. Det finns inte en chans för den frigivne att göra något åt sitt missbruk eller kriminalitet.

KRIS kan däremot erbjuda en frigivning utan sprit, narkotika eller nya planer på brott. Vad krävs för att bli muckhämtad? Våra krav för att hämta en fånge som friges är att han eller hon själv har tagit kontakt med oss. Kontakten får inte ske genom att någon annan hör av sig till oss och frågar om vi kan hämta vederbörande.

Kontakten ska dessutom vara gjord minst tre månader innan frigivning. Vi kan således inte hämta någon som ringer och säger att han eller hon friges om en vecka eller i morgon. Vederbörande ska  också vara medlem i KRIS.

Tar någon kontakt med oss, kommer vi att träffa den personen och tala med denne. Om vi gör en bedömning att personen verkligen vill satsa på ett nytt liv utan droger och kriminalitet ställer i upp och möter upp muckar.

Vad händer muckardagen? Dagen då krismedlemmen friges är vår första tanke att han eller hon själv ska få välja vad denne vill göra. Vi ställer upp på det mesta inom den ekonomi vi förfogar över.

För mer information kontakta något av våra kontor.

IDEELLT ARBETE

Vill du hjälpa KRIS med ideellt arbete så kontakta oss så bokar vi ett möte och ser hur just du kan hjälpa oss.