Ge en gåva

Var med och förändra livet för en person i KRIS!

Det kunde lika gärna varit du, din syster, bror eller nära vän som hamnat snett.
Alla har någon i sin närhet som fastnat i antingen missbruk eller kriminalitet, ofta båda delarna.
Många känner sig handfallna och vet inte hur de ska hjälpa den som har det tufft.

Var med och skapa förutsättningar för dessa personer med både rehabilitering och återinpassning till samhället där vi också arbetar mer preventivt med att påverka ungdomar på ett positivt sätt att inte behöva hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Verksamheterna ser lite olika ut runt om i landet beroende på när föreningarna startades, hur stor befolkningen är och vilken verksamhet de bedriver.

Föreningen kommer att arbeta med att på olika sätt söka ekonomiska medel samt att på ett bra sätt hjälpa RIKSKRIS så att de ska kunna stödja och hjälpa människor ur ett liv fyllt av missbruk och kriminalitet in i en drogfri gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk förening som alltid ställer upp.

Du kan genom att stödja vår verksamhet bidra till att göra förändring i samhället!

Vill du hjälpa men vet inte hur? Vi vet! Hjälp oss att hjälpa. All bidrag gör skillnad!

Tack för din gåva!

Med små som stora gåvor från privatpersoner, företag eller andra organisationer kan vi fortsätta och utöka vårt arbete med att hjälpa fler människor tillbaka in i samhället. Vi får möjlighet att starta fler projekt som livsstilskoordinator utbildning, mammaboende och andra typer av verksamheter. Vi kan bygga upp fler lokalföreningar runt om i landet, och göra mycket mer.

Plusgiro 199 95 41-4
Swish: 123 33 66 044