Falkenberg

Ordförande
Djem Mangos

Sekreterare
Per-Uno Fransson

Kassör
Sven Birath