Västerås

Ordförande
Riikka Heinola

Kassör
Eva Nordlander

Sekreterare
Marita Präst

Ledamöter
Sebastian Gunzenheimer
Reija Heinola