Sundsvall

Välkommen till KRIS Sundsvall
Verksamhet och arrangemang sker med stöd av Sundsvalls kommun.

Lokalen: Västravägen 9, 852 34 Sundsvall
Öppettider:
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
Lördag och söndag har vi stängt.
Telefon: 060-15 12 11
E-postsundsvall@kris.a.se
Postadress: KRIS Sundsvall, Västravägen 7–11, 852 34 Sundsvall

VÅLDETS ANSIKTEN
Projektet är till för att stärka alla människor som är utsatta för olika sorters våld. Vår primära målgrupp är dock barn och kvinnor. Vi kommer aktivt arbeta för att stärka bandet mellan mammor och deras barn. Genom detta kommer vi att kunna ge barnen, vars föräldrar lever i relationer med våld, bättre förutsättningar.

Vi vet att när kvinnor och barn isoleras så ökar risken för våld och övergrepp. Avbrott från arbete och skola innebär att många kvinnor och barn förlorar kontakt med viktiga rutiner och trygga personer i deras närhet. Ovan beskrivna insats är utformad för att möta den ökade utsatthet många barn och kvinnor upplever till följd av covid-19.
Läs mer på https://valdetsansikten.se

Är du inte medlem i KRIS Sundsvall så kan du bli det! Klicka här!
Medlemskap kostar:
100 kr för normalmedlem, dvs straffad eller egen erfarenhet av missbruk
200 kr för stödmedlem
Glöm inte att fylla i KRIS Sundsvall som förening.

Hitta hit