Stockholm

Välkommen till KRIS Stockholm

KRIS Stockholm
Drakenbergsgatan 16
117 41 Stockholm

Telefon: 08-327 100
E-post: stockholm@kris.a.se

Se vår Facebook sida för mer info om vår verksamhet.

Kvinno/mammagruppen.
Kontakta Sara Woldu för mer info.

 

VÅLDETS ANSIKTEN
Projektet är till för att stärka alla människor som är utsatta för olika sorters våld. Vår primära målgrupp är dock barn och kvinnor. Vi kommer aktivt arbeta för att stärka bandet mellan mammor och deras barn. Genom detta kommer vi att kunna ge barnen, vars föräldrar lever i relationer med våld, bättre förutsättningar.

Vi vet att när kvinnor och barn isoleras så ökar risken för våld och övergrepp. Avbrott från arbete och skola innebär att många kvinnor och bam förlorar kontakt med viktiga rutiner och trygga personer i deras närhet. Ovan beskrivna direktinsatser är specifikt utformade för att möta den ökade utsatthet många barn och kvinnor upplever till följd av rådande covid-19-situation.

Läs mer på https://valdetsansikten.se

KRIS Stockholm är en förening med ambitionen
att utveckla och bygga upp:
* Anstaltsverksamhet i Stockholms län *
* Ett starkt medlemsengagemang *
* Back to BASIC *

Därifrån ska vi växa!

Bli medlem i KRIS Stockholm, tillsammans blir vi starkare!
KLICKA HÄR!

Besök oss gärna på Facebook