Norrköping

Ordförande: Jan Ukkolin

Sekreterare: Camilla Brodd

Kassör: Mats Andersson