Göteborg

Vi på KRIS Göteborg erbjuder följande kurser: Sorgbearbetning och Kriminalitet som livsstil. Då vi ständigt arbetar med att hjälpa människor och med också utöka vårt utbud så tar vi gärna emot förslag på kurser som kan vara till hjälp för just dig.

SORGBEARBETNING  (När brustna hjärtan läker): Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Vid alla sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner, vilket är normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd men skulle vi inte inte göra om det om vi visste hur? Bristande kunskap om hur vi skall bearbeta våra sorger och förluster leder ofta till betydande problem, exempelvis alkohol och droganvändning, energiförlust och trötthet, koncentrationssvårigheter och glömska, sömnsvårigheter och oro, humörsvängningar, förändrade matavanor, kroppsliga symtom (t.ex. smärta, hjärtklappning, ångest). Kursen är på åtta gånger och hålls av certifierade sorgebearbetare, utbildade av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.
Pris:  2.500:-

Kriminalitet som livsstil? Då många har fler en ett problem att ta itu med är den kriminiella biten lika viktig som beroendet att jobba med för att inte falla tillbaka till ett destruktivt liv igen.
Vi kan erbjuda ett program i två delar där vi träffas en vecka i taget. Män och kvinnor deltar i skilda grupper.
Del ett: Då pratar vi om den sociala, biologiska, psykologiska och andliga biten. Självbild, världsbild och våra tankemönster.
Del två: Fördjupar vi oss i tankemönster, brottsoffret och Hur kan vi göra istället?
Vi arbetar efter programmet: Kriminalitet som livsstil/Gunnar Bergström.
Pris: 2.500:-