Gävle

KRIS I GÄVLE ÄR

En ideell kamratstödsförening
– Där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka till samhället
Ett komplement till socialtjänsten och andra hjälp instanser
Ett glatt gäng som hjälper andra samt även oss själva.
Vi jobbar mycket på att bi behålla VI känslan hos alla som är i lokalen.
För att ingen är mer eller mindre värd än någon annan.

Varje vardag mellan 09:30 – 10:30 så har vi morgon möte där vi delar med oss om hur vi mår, och även hur dagen kommer att se ut. Du är varmt välkommen att komma ner och delta!

ANSTALTSVERKSAMHET

Vi besöker Gävle anstalten på Måndagar där vi motiverar dom intagna till att hitta en annan väg än de tidigare gått.
Vi kan även möta upp personer som muckat från anstalten eller häktet och vi finns med dom första 48 timmarna då det löper störst risk för att återfalla. Om man är på permission så går det bra att kontakta oss för att ta en fika eller bara sitta ner och samtala.
KRIS önskar att i samråd med den frigivne och olika myndigheter bygga ett nätverk för fortsatt stöd.
KRIS syfte med dessa besök är att skapa en allians med internerna och föra motiverande samtal i grupp.
I dessa möten får de interna möjlighet att möta någon som har gjort deras resa och
klarat vidare till ett liv utan droger och Kriminalitet.
I ett vidare samarbete så erbjuder vi också enskilda samtal för de som vill det.
I dessa samtal är syftet att vara en stärkande medmänniska med sunda tankar,
där finns det utrymme att prata om det som man kanske inte vill ta upp när vi är på plats och fikar i grupp.
Syftet kan också vara att ha stöd samtal inför besök av anhöriga.
Som det ser ut i dag så har vi inte något stödboende för tillfället men vår vision är att vi ska skapa ett stöd boende för personer som muckar från anstalten

Det här är vad KRIS har att erbjuda i nuläget och det har funnits länge.

FÖRELÄSNINGAR & STUDIECIRKLAR

Vi föreläser på skolor och företag för en rimlig kostnad Intäkterna används direkt i vår verksamhet. Du är välkommen på ett studiebesök för att besöka vår verksamhet.

Studiecirklar i samarbete med NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
För dig som är ny medlem eller tycker att du behöver fräscha upp vad vi står för och vad vi jobbar med inom KRIS, erbjuder vi dig att vara med i studiecirkeln KRIS Basic. Studiecirkeln riktar sig till dig som vill veta mer om KRIS och våra fyra deviser, Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet. Vad betyder det? Hur påverkar det mitt sätt att leva? Vad gör KRIS medlemmar? Hur kan KRIS påverka samhället? Hur är KRIS organiserat? Detta och mer pratar vi om tillsammans.
Bättre Framtid är ett studiematerial riktat främst till dig som avtjänar fängelsestraff och tar upp ett antal områden som är viktiga inför en frigivning. Materialet kan även användas om du genomgår en behandling eller är medlem i KRIS. Studiecirkeln ska vara ett stöd för att skapa ett bra liv åt sig själv. De olika avsnitten i cirkeln är t ex familj och relationer, ekonomi, arbete, fritid, bostad, etik, kriminalitet och missbruk.
Kontakta oss om du vill veta mer eller anmäla intresse för att vara med i en cirkel.

AKTIVITETER

Vi finns på Facebook och där brukar vi säga till om vad vi gör, som film kvällar med mera.

SINNESROGUDSTJÄNST

Den sista fredagen varje månad går vi på Sinnesrogudstjänst.
Som håller på mellan kl.20:00-22:00. Vi går från KRIS lokalen kl.19:00.
Du är varmt välkommen ner och ta en fika med oss innan vi går dit.

Välkommen