FÖRENINGAR

I dag har vi 18 lokalföreningar i Sverige och cirka ett tiotal utomlands i Danmark, Finland och en i Vitryssland.

Finns inte KRIS i din ort så kontakta oss om Ni är intresserade att öppna en förening. Uppgifter till oss på KRIS Riksförbund finns här.

LOKALFÖRENINGAR

UTLÄNDSKA FÖRENINGAR