Vi står för fem saker

Hederlighet
Vi begår inte brott. Vi är ärliga mot varandra och oss själva.

Drogfrihet
Vi strävar efter att leva ett drogfritt liv.

Kamratskap
Vi bryr oss om våra vänners väl och ve, och respekterar våra medmänniskor.

Solidaritet
Vi hjälper, respekterar och bryr oss om varandra. 24 timmar om dygnet.

Jämställdhet
Vi har alla samma möjlighet att forma KRIS så som våra egna liv.