RIKSKRIS Styrelse

Förbundsordförande, VU

Germay Woldu
070-753 02 88
germay.woldu@kris.a.se
info@rikskris.se

Foto: Baldur bragusson
 
Ledamot, VU, verksamhetsansvarig

Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@rikskris.se

 

 
 
Ledamot, VU

Billy Nilsson
076-232 25 67‬
billy.nilsson@kris.a.se

Ledamot

Ing-Marie Björck
0725-40 03 73
ingmariebjrck@gmail.com

Ledamot

Henrik Blomerus
0765-58 33 32
henrikblomman78@gmail.com

Ledamot

Sara Woldu
0722-59 58 11
sara.woldu@kris.a.se

Ledamot

Natalie Benneteg
0766-12 03 86
natalie.benneteg@kris.a.se

———————————————————————————————–

Revisor
Göran Hagsgård

Revisorssuppleant
Elisabeth Ingman

Valberedning
Pernilla Strand, Anetta Hellgren