RIKSKRIS Styrelse

Förbundsordförande

Germay Woldu
070-753 02 88
germay.woldu@rikskris.se
info@rikskris.se

 
 
Sekreterare

Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@rikskris.se

 

 
 
Kassör

Billy Nilsson
076-232 25 67‬
billy.nilsson@kris.a.se

 
 


R E G I O N   NORR

Ledamot Ledamot
Ing-Marie Björk Annetta Hellgren
   


R E G I O N   Ö S T

Ledamot Ledamot
Lena Nordström Jan Ukkolin
   


R E G I O N   
VÄST

Ledamot Ledamot
Per Blucher Markus Russmann
 


R E G I O N    SYD

Ledamot Ledamot
Jimmy Nord Jörgen Håkansson
 
————————————————————————————————

Revisor
Göran Hagsgård

Revisorssuppleant
Elisabeth Ingman

Valberedning
Förbundstyrelsen och regionerna