RIKSKRIS Styrelse

Förbundsordförande

Germay Woldu
070-753 02 88
germay.woldu@rikskris.se
info@rikskris.se

Ali Reunanen Sekreterare Foto Joakim BerndesSekreterare

Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@rikskris.se

 

Kassör

Billy Nilsson
076-232 25 67‬
billy.nilsson@kris.a.se


R E G I O N   NORR

Ledamot Ledamot
Ing-Marie Björk Annetta Hellgren


R E G I O N   Ö S T

Ledamot Ledamot
Jacob Fraiman Jan Ukkolin


R E G I O N   
VÄST

Ledamot Ledamot
Per Blucher Reine Karlsson


R E G I O N    SYD

Ledamot Ledamot
Jimmy Nord Jörgen Håkansson
————————————————————————————————

Revisor
Göran Hagsgård

Valberedning
Förbundstyrelsen och regionerna