Slutreplik: Dödligheten av metadon och buprenorfin ökar

Bild_Christer
Narkotikapolitikens främsta syfte är att begränsa spridningen av narkotika genom förebyggande och tidiga insatser för att därigenom minska narkotikadödligheten på sikt, skriver bland andra Staffan Hübinette, författare och lärare.

Slutreplik till Martin Kåberg och Marianne Alanko Blomé, 25/6
Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson, 26/5

Sprutbyte är inte en central insats när det gäller narkotikarelaterad död men det är alldeles utmärkt om man på dessa program kan dela ut naloxon, vilket bör ske även på andra ställen.

Det är centralt att hela tiden ha klart för sig att narkotikapolitikens främsta syfte är att begränsa spridningen av narkotika genom förebyggande och tidiga insatser för att därigenom minska narkotikadödligheten på sikt. Ett epidemiologiskt perspektiv måste anläggas och de insatser som har stöd i forskning finns redovisade i Folkhälsoinstitutets kunskapsöversikt från 2008.

Det faktum att narkotika är förbjudet har hållit tillbaka användandet kraftfullt jämfört med exempelvis alkohol. Därför utgör polisens arbete frontlinjen i det narkotikapreventiva arbetet. Helt avgörande är att polisen prioriterar tidig upptäckt i ungdomsgrupperna och då utvecklar fasta samarbeten med skola, socialtjänst och sjukvård. Under en lång följd av år har utvecklingen inom polisen gått åt helt fel håll. Resurserna att beivra narkotikabrott har minskat och det finns inga signaler om en förbättring inom den nya organisationen.

Att polisen skulle få rätt att använda kräksirap när de griper heroinlangarna är ett kraftfullt ingrepp, men det ska ställas i relation till att de här personerna säljer ond bråd död till sårbara människor. Att inte agera kraftfullt mot detta är djupt inhumant, för att inte säga cyniskt.

När det gäller vård och behandling kan vi konstatera att dödligheten av heroin håller relativt konstant nivå medan den ökat kraftigt för metadon och buprenorfin efter att Socialstyrelsen ändrade reglerna 2005. Att SVT:s reporter erbjöds köpa både buprenorfintabletter och metadon i entrén vid Rosenlunds sjukhus av patienter tyder på att kontrollen är bristfällig. Studien vid Malmö högskola om läckage från programmen bekräftar detta. Det finns därför all anledning att ifrågasätta om det är rätt att ytterligare öka förskrivningen av metadon och buprenorfin som Socialstyrelsen föreslår. Att just Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att utreda den ökade narkotikadöden är ytterst märkligt ur detta perspektiv.

Debatten om narkotikadöden måste leda till att regeringen tar sitt ansvar och börjar agera. Det handlar inte bara om folkhälsominister Gabriel Wikström utan lika mycket om inrikesminister Anders Ygeman, som ansvarar för polisen. Vilka direktiv tänker han ge polisen när det gäller det narkotikapreventiva arbetet?

Staffan Hübinette

författare och lärare, Tollare Folkhögskola

Per Johansson

generalsekreterare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

Christer Karlsson

förbundsordförande, Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS

Lennart Karlsson

narkotikapolis, Stockholm

Kerstin Käll

överläkare, Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping

 

Relaterad video:
Statligt knark dödar, av Kontro

Det här inlägget postades i Aktivitet, Föreningar, KRIS, Media, Nyheter, Unga KRIS, Vägen UT och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.