Redaktionen

Ansvarig utgivare
Germay Woldu
Telefon: 070–753 02 88
E-post: germay.woldu@kris.a.se

Företagsprenumeration och annonsering
Team Work Trading AB
Telefon: 0587-17 00 00
E-post: annons@kris.a.se

Tryckeri
Norrköpings Tryckeri AB
www.norrkopingstryckeri.se

Här kan ni ladda hem vår Annonsguide 2014.