Projekt

Denna sida uppdateras kontinuerligt.
 

Kvinnogruppen Stockholm 2015 –

Vad är Kvinnogruppen Stockholm?

Vi är en grupp/gemenskap med kvinnor som arbetar för ett Drog-/kriminalitetsfritt samhälle. Tillsammans kommer vi att anordna aktiviteter och träffar av olika slag. Där alla medlemmar är varmt välkomna att delta!

Vi håller dessutom i en ”Mammagrupp” och ”Familjegrupp”.
Där mammagruppen välkomnar alla mammor och blivande mammor att delta i stöd-träffar och aktiviteter!
Familjegruppen kommer att anordna träffar för pappor, mammor och barn! och även i denna grupp kommer vi att fixa aktiviteter för föräldrarna med och utan barn =)

Vi kommer regelbundet att uppdatera denna sida med ALL info om aktiviteter och träffar. Har du mer frågor vad gällande KRIS, Kvinnogruppen eller familjegruppen är du välkommen att besöka oss på vår lokal eller ringa. (mer information om detta kommer att finnas längre ner på sidan)

Har du som är medlem i KRIS Stockholm några förslag/idéer på aktiviteter så kom gärna in med dom! Alla förslag är bra förslag, så länge dom innehåller det Vi tror på: våra 4 deviser!

DROGFRIHET, HEDERLIGHET, SOLIDARITET OCK KAMRATSKAP!

Vi har öppet alla vardagar mellan 09:00-16.00

 

Kvinnogruppen Stockholm
Krukmakargatan 37a
118 51 Stockholm
Telefon: 08 -720 21 15
Jourtelefon: 072-259 58 11
Webbsida: http://kvinnogruppen.se
E-post: info@kvinnogruppen.se

Projektledare
Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@kris.a.se

Projektarbetare/verksamhetsledare
Sara Woldu
072-259 58 11
sara.woldu@kris.a.se

 

Unga KRIS Power 2013 –

Unga KRIS Power är ett
samarbete mellan Unga KRIS föreningar i Halmstad,
Norrköping och Helsingborg och Arbetsförmedlingen.

Unga KRIS Power riktar sig till ungdomar/vuxna upp till 26 år som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt liv.

Unga KRIS kommer att:
förmedla arbeten/praktikplatser samt studieplatser.
erbjudas medlemmarna lokala motivatörer.
följa deltagarna individuellt och hjälpa dem med KRIS livsstil. (följa KRIS grundprinciper: hederlighet, solidaritet, drogfrihet och kamratskap.)

Det kommer att finnas två motivatörer vid varje förening, en kvinnlig och en manlig.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen (AF) syftar till att deltagarna ska kunna få hjälp av en rådgivare från Arbetsförmedlingen vid varje KRIS förening.
Arbetsförmedlaren kommer tillsammans med Unga KRIS motivatörer att erbjuda rådgivning gällande meritförteckning, intervju, mm. efter individuella behov.

Vi erbjuder ett ”Power-paket” som innehåller följande steg:

Steg 1. Kartlägning/Intro

Steg 2. Vilken väg?

Steg 3. Unga KRIS Power – vi har praktik/arbetsplatser

Steg 4. Eget arbete med Unga KRIS Power stöd

Steg 5. Riktigt jobb med koll

Samt ECDL-datakörkortet
(Unga KRIS föreningarna blir testcentra)

Unga KRIS erbjuder förutom arbetsanskaffning en drogfri daglig social miljö i vilken man aldrig behöver vara ensam.
Vi kan även försöka hjälpa till gällande boendestöd/boende i Unga KRIS och genom vårt nätverk i samhället ska vi alltid kunna f̈örse deltagare med
skäliga bostadsförhållanden.

Unga KRIS är en ideell organisation som erbjuder en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-25 år, dit välkomnas även de som inte haft problem med
droger eller brottslighet. Unga KRIS grundidé är att hjälpa ungdomar på glid. Unga KRIS framgångskoncept är att ungdomar själva får bygga upp, skapa, driva och organisera ungdomsverksamhet med stöd av vuxna.

Unga KRIS har ett väldigt brett nätverk av företag som arbetar i flera olika branscher.

Vi vill hjälpa ungdomar med bakgrund eller erfarenhet av utanförskap så som till exempel missbruk, kriminalitet, dysfunktionella familjer, barn till miss-brukare, föräldrar i fängelse. Dessa ungdomar behöver inte ha anmärkningar i brottsregistret för att kunna delta i projektet. Alla ungdomar är välkomna så länge de är drogfria och
förbinder sig att vara nyktra
(enligt Unga KRIS stadgar).

Vi vill ge dessa ungdomar en möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden (genom bland annat okvalificerade tjänster) oberoende på vad som står i deras brottsregister.

Nationell samordnare
Sophie Andersson
070-236 68 20
sophie.andersson@rikskris.se

 

Öppet Hus 2011

Öppet Hus är ett samarbete mellan KRIS, Bryggan, Livskraft och Svenska Kyrkan i Södertälje. Vi startar en ny verksamhet för våra medlemmar som riktar sig till:

* barn vars föräldrar eller anhöriga har varit i kontakt med kriminalvården.
* vuxna och föräldrar/anhöriga till dessa barn.

KHF 2009 – 2011

KHF är ett helt unikt nationellt kompetensutvecklingsprojekt med långsiktig ambition. Projektet genomförs under tre år och ska efterhand kunna etablera självgenererande verksamheter.

Huvudsyftet är att genom entreprenöriellt inriktad utbildning skapa förutsättningar för kreativt hederligt företagande. Vår strävan är att utveckla temainriktat socialt entreprenörskap. Utbildningsplattformen är belägen på Stiftsgården invid Siljans strand i Rättvik, Dalarna. Ett kraftfullt nätverks finns representerat från olika samhällsorganisationer och näringsliv. Utbildning är ettårig och målet är att skapa en stabil affärsmässig grund för en självständigt, effektivt och hederligt entreprenörskap.

KHF riktar sig under perioden 2009-2011 till före detta kriminella och missbrukare. Därefter är avsikten att KHF i KRIS regi ska kunna öppnas för en breddare grupp.

Projektledare
Sophie Andersson
070-236 68 20
sophie.andersson@rikskris.se

 

Livsstilshuset 2008 – 2013

Vad är Livsstilshuset?

KRIS Livsstilshus erbjuder helhetslösningar som är speciellt anpassade för unga vuxna som påverkats av den livsstil som präglar gängkriminalitet. Livsstilshuset är en fristående del av Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS).

KRIS Livsstilshus riktar sig till unga vuxna
(18 – 26 år) som har tagit ett frivilligt beslut att lämna gängkriminalitet.

Konceptet är unikt för Sverige och möjligheten att utveckla detta projekt har vi fått genom stöd från Allmänna arvsfonden.

Definition av ett kriminellt gäng som vi ser det:

”Ett gäng är en grupp av 2 eller flera kriminella förbundna tillsammans på något sätt, med eller utan namn eller etnisk tillhörighet.
Det är helt enkelt personer med samma tankesätt, värderingar, vanor och livsstil.
Vad erbjuder Livsstilshuset?

•    Fysisk undersökning
•    EXHELP Livsstilsprofil/kartläggning av             aktuell livssituation
•    Boende
•    EXHELP Livsstilsprogram
(påverkansprogram)
•    Gemenskap
•    Individuell utslussningsplan

Alla som arbetar i Livsstilshuset är internt
utbildade livsstilsmotivatörer och har själva en kriminell/gängbakgrund. Alla har gått igenom EXHELP livsstilsprogram.

EXHELP-programmet är under ständig utveckling men dess bärande principer grundar sig på:

•    Motiverande förhållningssätt och
påverkansinsatser av beteendeinriktad, pedagogisk och kognitiv karaktär.
•    Stöd av personal med egen erfarenhet
•    Holistiskt synsätt

Målet med EXHELP är att ge personen förutsättningar för att kunna förändra sin livsstil. I denna process tycker vi att det är viktigt att påverka hela personligheten, alltså både det kriminella tänkandet och det kemiska beroendet (om ett sådant finns).
Personen får också möjligheten att lära sig nya förhållningssätt och kunskaper som underlättar en återanpassning till samhället.

Projektledare
Sophie Andersson
070-236 68 20
sophie.andersson@rikskris.se