2014

Byt_Livsstil

Du drabbas och du betalar! #VIVET

Vi påstår att alla människor drabbas av och betalar för kriminaliteten i samhället på något sätt. Många tänker att det inte drabbar mig. Men på något sätt direkt eller indirekt så påverkas du och får betala priset för kriminaliteten i samhället.

Tänk också på hur du är med och betalar kostnaderna för vandalism, klotter, försäkringspremier, polis, rättssystem och givetvis i slutändan fängelser, sjukvård, institutioner med mera.

Vi vill med behandlingsprogrammet Kriminalitet Som Livsstil presentera en möjlighet för de som vill ska få en chans till ett hederligt och drogfritt liv.

Besök vårt seminarium i Almedalen för att ta reda på hur…

FAKTA:
Kriminalitet Som Livsstil
Fredag den 4 juli klockan 14:00 – 16:00 Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Medverkande:Gunnar Bergström, grundare av programmet Kriminalitet Som Livsstil, Terapeut, Pedagogkonsult AB. Paul Barath, förbundskassör, KRIS. Mehmet Kaplan, Riksdagsledamot, Miljöpartiet. Anti Avsan, Riksdagsledamot, Moderaterna.

#KRISIALMEDALEN