2011

STATLIGT KNARK ÄR OCKSÅ KNARK

Fallen vi valt ut att presentera i denna rapport är riktiga exempel från vår vardag. Alla personer har själva valt att vara med i rapporten för att de tycker att subutexfrågan är viktig. Vi möter i våra föreningar berättelser som dessa varje vecka.

Tyvärr verkar det inte finnas någon statistik eller forskning som beskriver verkligheten utifrån vårt missbruksnära perspektiv – därför har vi gjort den här rapporten.

Kim Mangos:
– Jag har knarkat sen jag var 14 år gammal. Min subutextid började år 2004. Då bodde jag i Falkenberg. Av min ”kran” fick jag köpa en subutextablett för 200 kronor. Jag tog halva.

Joakim Elovsson:
– Programmet verkar vara en innegrej som missbrukare söker sig till. De yngre har kanske testat subutex några gånger sen fixar de in sig i programmet. Det där att man ska ha dokumenterat heroinmissbruk i flera år det finns inte längre.

Kim och Joakim är bara två av de personer som valt att ställa upp i denna rapport och berätta om sina erfarenheter av hur ”medicinen” subutex missbrukas.
I rapporten kan du också ta del av de slutsatser som KRIS och Unga KRIS dragit av sitt dagliga arbete med missbrukare och kriminella.

Här kan du hämta hela rapporten som PDF

Almedalen 2011 - Statligt Knark Är Också Knark

Almedalen 2011 – Statligt Knark Är Också Knark

KRIS i Almedalen
#krisialmedalen