Deviserna

Detta är vad vi står för i KRIS.

Hederlighet

Innebär att du inte begår brott. Att du är ärlig mot andra och dig själv efter bästa förmåga. Att hela tiden sträva efter att bli ett föredöme för andra i samma situation som du.

Drogfrihet

Innebär att du strävar efter att leva ett drogfritt liv och att du inte kommer till lokalen eller aktiviteterna påverkad av sinnesförändrande preparat eller alkohol.

Kamratskap

Innebär att du bryr dig om dina vänners väl och ve, och att du respekterar dina medmänniskor oavsett vad de tycker och känner.

Solidaritet

Innebär att du ställer upp för dina vänner och finns till hands 24 timmar om dygnet. Hjälper till på föreningen t.ex. jobbar ideellt och offrar lite tid för dina vänner på KRIS när det behövs.