Om KRIS

Hej och välkommen till KRIS

Jag heter Christer Karlsson och var en av dem som grundade KRIS 1997. I över trettio år har jag suttit på fängelser och andra institutioner. Till slut tröttnade jag och i september 1997 muckade jag för sista gången. Idén om KRIS startade utifrån mitt eget behov; jag ville starta en organisation för sådana som jag.

Vid den tidpunkten litade jag inte på myndigheter men jag var fast besluten att förändra mitt liv. Jag tog kontakt med några andra personer i en 12 stegs gemenskap som ville samma sak,och sen startade vi KRIS. Den 23 oktober 1997 satt elva före detta kriminella på restaurang Skohornet på Södermalm i Stockholm och skrev ner stadgar för den nybildade föreningen.
Första året hade KRIS inga egna ekonomiska resurser. Vi fick en minibuss och ett bensinkort av Kriminalvården för att kunna åka runt i landet och sprida vårt budskap och den första augusti 1998 blev en historisk dag då hämtade vi för första gången en frigiven blivande medlem direkt vid fängelset. Ett stort medieuppdåd mötte upp vid det tillfället utanför Österåkersanstalten.

Grundidén i verksamheten var och är att medlemmar från KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff och gör en så kallad muckhämtning. Den som friges är motiverad till förändring och då ska KRIS finnas där.

Anstaltsbesöken är fortfarande basen i vår verksamhet. Varje år gör våra medlemmar runt 2 000 fängelsebesök och det är så de flesta kommer i kontakt med KRIS.

Med en lånad dator i lånade lokaler började det som kom att bli ett av Sveriges mest lyckade behandlingsprojekt för kriminella. I dag hjälper organisationen KRIS ett hundratal interner varje år med att komma tillbaka till ”ett vanligt” liv utanför fängelsemurarna.
MUCKHÄMTNING

KRIS Idé är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Ett viktigt steg i denna process är att kunna möta fången utanför fängelset vid frigivningen.

Speciellt fångar med missbruk i bagaget återvänder mycket fort till sin gamla krets a missbrukande ”vänner””. En frigivning firas inte sällan med en rejäl fylla eller intagande a narkotika. Många gånger möter gamla vänner upp utanför fängelset med en ölburk eller en spruta. Det finns inte en chans för den frigivne att göra något åt sitt missbruk eller kriminalitet.

KRIS kan däremot erbjuda en frigivning utan sprit, narkotika eller nya planer på brott. Vad krävs för att bli muckhämtad? Våra krav för att hämta en fånge som friges är att han eller hon själv har tagit kontakt med oss. Kontakten får inte ske genom att någon annan hör av sig till oss och frågar om vi kan hämta vederbörande.

Kontakten ska dessutom vara gjord minst tre månader innan frigivning. Vi kan således inte hämta någon som ringer och säger att han eller hon friges om en vecka eller i morgon. Vederbörande ska  också vara medlem i KRIS.

Tar någon kontakt med oss, kommer vi att träffa den personen och tala med denne. Om vi gör en bedömning att personen verkligen vill satsa på ett nytt liv utan droger och kriminalitet ställer i upp och möter upp muckar.

Vad händer muckardagen? Dagen då krismedlemmen friges är vår första tanke att han eller hon själv ska få välja vad denne vill göra. Vi ställer upp på det mesta inom den ekonomi vi förfogar över.

För mer information kontakta något av våra kontor.

IDEELLT ARBETE

Vill du hjälpa KRIS med ideellt arbete så kontakta oss så bokar vi ett möte och ser hur just du kan hjälpa oss.

FÖRETAGSPAKET

Genom att hjälpa andra, hjälper man sig själv!
Nu söker vi företag som vill hjälpa oss! Är Ni ett av dem?

KRIS har idag 26 lokalföreningar i Sverige. Lokalföreningarna arbetar efter KRIS fyra deviser: Drogfrihet, Hederlighet, Kamratskap och Solidaritet För att efterleva dessa arbetar vi med anstaltsverksamhet, öppenvårdsprogram och hämtning vid frigivning från fängelser. På vissa orter har vi även boende. Tack vare KRIS verksamhet har 1000-tals s.k. hopplösa fall tagit revansch in i samhället och blivit hederliga och drogfria samhällsmedborgare. Krisföreningarna runt om i landet erbjuder nu ett sponsorpaket till företag och organisationer. Genom att köpa KRIS företagspaket kan Du och ditt företag samverka med din lokala förening. Sponsorpaketet är avdragsgillt och finns i 3 olika nivåer, se här nedan.

ÄR DU INTRESSERAD?
Kontakta din lokala Krisförening för att beställa paket eller mer information om paketet eller KRIS verksamheten.