Värnamo

STYRELSE

Ordförande/Verksamhetsansvarig
Reine Karlsson
070-286 14 02
reine.karlsson@kris.a.se

Kassör/Personalansvar
Paul Barath, Halmstad
073-688 31 31

Sekreterare
Michel Meier, Halmstad
073-688 10 14