Sundsvall

Interimistiska styrelsen fram till nästa årsmöte.  

Ordförande
Mats Granberg

Kassör
Tony Öjebrandt

Sekreterare
Amir Sai

Ledamöter
Angelica Uppfeldt
Billy Nilsson

Revisorer
Ingasara Cardell
Telefon: 070-209 73 94