Stockholm

KRIS Stockholm
Magnus Ladulåsgatan 7
118 65 Stockholm
Telefon: 08 – 720 21 15

E-post: stockholm@kris.a.se

Personal

Germay Woldu
Verksamhetsledare
Tel: 070–753 02 88
german.woldu@kris.a.se

Styrelse

Ordförande
Kassör
Sekreterare

 

 

Ledamot

Helge Thunborg
Sven Sjöbring
Magnus Svedin
Marit Strand Pettersen

Suppleanter

Vakant

Revisorer och revisorssuppleanter

Göran Hagsgård
Godkänd revisor

Rolf Bromme
Lekmannarevisor

Finn Stenvall
Suppleant

Representanter till regionråd öst

Ali Reunanen
Germay Woldu

Valberedning

Rolf Bromme
Marit Strand Pettersén