Malmö

Ordförande:
Jimmy Sjöstrand            
Telefon: 073-143 74 81

Sekreterare:
Eva Persson                     
Telefon: 073-907 78 77

Kassör:
Hans Wendt                   
Telefon: 070-422 45 80

Ledamot:
Anette Lykkegaard         
Telefon: 076-314 73 04

Ledamot:
Carol Levin                     
Telefon: 073-613 12 50