Jönköping

Välkommen till KRIS Jönköping

KRIS Jönköping
Barnarpsgatan 39G
533 33 Jönköping
E-post: jonkoping@kris.a.se

ÖPPETTIDER
Måndag 09:30 – 17:00
Onsdag 09:30 – 17:00
Fredag 09:30 – 17:00

Verksamhetsansvarig:
Christian Warner
Tel: 073-894 24 67

Ordförande:
Reine Karlsson

Sekreterare:
Ann-Charlotte Byberg
Tel: 072-932 95 08

Kassör:
Athanasios Dimtsos
Tel: 076-872 85 07