Halmstad

KRIS Halmstad verksamhet.

Föreningen riktar sig i första hand mot f.d. kriminella och missbrukare, som har bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och vill försöka ta tillbaka sin plats i samhället.

Vi bedriver besökverksamhet på kriminalvårdsanstalter och SiS institutioner där vi har information och motivationssamtal med de intagna och erbjuder även muckhämtningar för fångar som vill ändra sitt liv. Vid intresse kontakta gärna oss!

Vi erbjuder även föreläsningar på företag, skolor och institutioner m.m. Vi har erfarna föreläsare som kan berätta om ångest på häkten och anstalter, överdoser och oprovocerat våld m.m. KRIS Halmstad ska verka som en motpol till den drog- och kriminalitetsromantisering som finns i Halmstad.

Vi har ett stort kontaktnät där vi kan hjälpa till med kontakter t.ex. till arbetsförmedlingen, socialen, hyresvärdar och arbetsgivare.

Välkomna till vår lokal där det finns möjlighet att fika, spela tv-spel och surfa på Internet!