Gotland

Välkommen till KRIS Gotland

Adress: Jungmansgatan 123 A
Postradress: 621 52 Visby

Telefon: 076-311 15 92
E-post: gotland@kris.a.se

Verksamhetsansvarig
Göran Virgin

STYRELSE

Ordförande
Herman Pettersson

Sekreterare
Daniel Glower

Kassör
Camilla Söderberg