Göteborg

Vi på KRIS Göteborg erbjuder följande kurser: Sorgbearbetning, Kriminialtet som livsstil och Är Du anhörig till någon med ett beroende?
Då vi ständigt arbetar med att hjälpa människor och med också utöka vårt utbud så tar vi gärna emot förslag på kurser som kan vara till hjälp för just dig.

SORGBEARBETNING  (När brustna hjärtan läker): Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Vid alla sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner, vilket är normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd men skulle vi inte inte göra om det om vi visste hur? Bristande kunskap om hur vi skall bearbeta våra sorger och förluster leder ofta till betydande problem, exempelvis alkohol och droganvändning, energiförlust och trötthet, koncentrationssvårigheter och glömska, sömnsvårigheter och oro, humörsvängningar, förändrade matavanor, kroppsliga symtom (t.ex. smärta, hjärtklappning, ångest). Kursen är på åtta gånger och hålls av certifierade sorgebearbetare, utbildade av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.
Pris:  2.500:-

Kriminalitet som livsstil? Då många har fler en ett problem att ta itu med är den kriminiella biten lika viktig som beroendet att jobba med för att inte falla tillbaka till ett destruktivt liv igen.
Vi kan erbjuda ett program i två delar där vi träffas en vecka i taget. Män och kvinnor deltar i skilda grupper.
Del ett: Då pratar vi om den sociala, biologiska, psykologiska och andliga biten. Självbild, världsbild och våra tankemönster.
Del två: Fördjupar vi oss i tankemönster, brottsoffret och Hur kan vi göra istället?
Vi arbetar efter programmet: Kriminalitet som livsstil/Gunnar Bergström.
Pris: 2.500:-

Är du anhörig till någon med ett beroende? Vi på Kraftkällan har själva levt i närheten av människor med beroende. Vi vet hur det känns att leva med oro och rädsla över vad som håller på att hända. Vi har upplevt lögner och besvikelser över oinfriade löften. Ibland var vi beredda att ge upp, idag vet vi att det finns hjälp att få.
Vårt anhörigprogram är två dagar och innehåller föreläsningar och information om vad ett kemiskt beroende är, hur det kan yttra sig och hur det påverkar familj och anhöriga.
Du får svar på frågor som: Kan man lära sig att dricka okontrollerat? Kan vi ha sprit hemma? Kan vi gå på fest där det serveras alkohol? Måste även jag avstå från alkkohol? Vad är medberoende/möjliggörare? Hur kan jag stödja mina barn? Var kan jag få stöd i fortsättningen?
I anhörigprogrammet får du träffa andra människor som delar dina upplevelser och erfarenheter och tillsammans ger vi varandra stöd och uppmuntran i den process
vi går igenom.
Pris:  750:-

Vid intresse kontakta Carina Johansson på telefon eller e-post.
Telefon: 073-688 31 96
E-post: carina.johansson@kraftkallangbg.se