Göteborg

Vi är ett motivationsboende för kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol. Vårt unika och personliga program grundar sig på egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk kombinerat med evidensbaserad forskning vilket enligt oss skapar de allra bästa förutsättningarna för att motivera kvinnor till att skapa och upprätthålla självkänsla, sunda relationer, nykter/drogfrihet samt minimera risken för återfall. Vårat mål är inte att ge de kvinnor som kommer till oss färdiga lösningar till detta utan snarare att tillsammans skapa verktyg och mål utifrån kvinnans individuella förutsättningar.

Besök gärna vår hemsida för mer info: www.kraftkallangbg.se

Välkommen till Kraftkällan i Göteborg!

Behöver du komma i kontakt med oss på Kraftkällans Kvinnoboende,
Når du oss på följande sätt.

Boendet
Tel: 031-309 77 79
Mob: 0701-43 43 80
carina.johansson@kraftkallangbg.se

Carina Johansson
Addiktolog
Tel: 0736-88 31 96
carina.johansson@kraftkallangbg.se

 

Från och med den 19 februari 2013 så har vi ramavtal med Kriminalvården.

FAKTA RAMAVTAL:
Ramavtal för vård och behandling vid
behandlingshem av frivårdsklienter som dömts till skyddstillsyn med
särskild behandlingsplan (kontraktsvård) och intagna som vistas
utanför anstalt i på vårdvistelse enligt 11 kap 1 § Fängelselagen
(FäL)