Falkenberg

KONTAKTPERSONER

Verksamhetsansvarig
Sven Birath
Telefon: 076-213 90 70
sven.birath@kris.a.se

STYRELSE

Ordförande
Djem Mangos
Telefon: 0736-733622

Kassör
Fredrik Lundell
Telefon: 0704-335385

Sekreterare/vice ordförande
Sven Birath
Telefon: 0762-139070

Ledamöter
Per-uno Fransson
Martin Johansson