Finland

Fredagen den 24 oktober 2003 öppnades första KRIS-kontoret i Helsingfors.  Officiella adressen är numera: KRIS-Suomi. Backgränd 9, 07900 Lovisa. Jourtelefon: +358-405707877.
Receptionisten Sinchi Quisbert jobbar som medarbetare i KRIS-H:fors fom. 01.11.04 och tar även hand om Esbo stads lokalkontor fom 01.05.2005.

KRIS-Suomi. fick starthjälp från Penningautomatföreningen RAY, som fortsatte sitt stöd 2005. Fom. 2006 började vi få sk. verksamhetsbidrag tom. 31.12.2008

Matti Kid Hytönen håller tyglarna i finska KRIS’ uppbyggande som organisationssekreterare på Rikskontoret i Lovisa. Marjo Sulkama har hand om föreningens ekonomi.

Katarina Pousi, ordförandet i KRIS-Finlands styrelse, öppnade den 3. maj 2004 ett nytt lokalkontor som jobbar med kvinnliga intagna i Tavastehus.

Självständig KRIS-Tammerfors rf öppnades i Tammerfors i juli 2004.

Femte lokalkontor öppnades i juli 2004 i Nystad. Kontaktmannen är Reima Luotonen.

Sjätte lokalkontoret, KRIS-Jyväskylä rf., startade i maj 2005. KRIS Finland har ett stödboendehem i Karelen. Det finns plats för fyra.

”VI MÖTER DIG VID PORTEN”
Så heter vår verksamhet vars struktur sysselsätter dd. ca 40 volontära i 18 enheter. Vi har, under de två första verksamhetsåren, hämtat 40 muckande och hjälpt ytterligare 62 individer med samma problematik. Av dessa har 61 % hållit sig utan nya kriminella handlingar eller återfall.
KRIS bildade även en loppmarknad, ett centrallager och en möbelverkstad  i Lovisa. Dessa enheter drivs av Timo Kostiainen och Helena Buda.  har fått två egna stödbostäder i Helsingfors. I Tavastehus har vi en stödbostad.

En nätverk av hjälporganisationer samt myndigheter har byggts upp, vi har ca. 50 samarbetskumpaner. Som ”andlig” målsättning skall vi vinna offentlig accepterande samt höja värdet och respekterandet för hjälparbetet ”kamratstöd”. Detta utförs volontärt av våra f.d. missbrukare och kåkfarare.

Kontakta oss:
KRIS-Suomi rf.: +358-40833 2370 vard. 09-16, Backgränd 9, 07900 Lovisa Finland
24h: fältchef Hannu Kokko: +358-40570 7877
KRIS informerar vard. kl. 09 – 16: +358-40833 2370 Matti Kid Hytönen; kris.kid@kolumbus.fi

LÄNK TILL HEMSIDA