Sundsvall

Ordförande:
Mats Granberg
073-688 19 65
mats.granberg@kris.se

Sekreterare:
Ing-Marie Björck
072-540 03 73

Kassör:
Pernilla Strand
072-579 61 32

Ledamöter:
Jonatan Bygden
073-250 31 39

Kristina Bäcklin
073-938 34 52

Eva Svensson
070-305 07 53

Angelica Uppfeldt
072-720 21 89

Suppleant:
Lars Olsson
073-688 31 24

Revisorer
Ingasara Cardell
Telefon: 070-209 73 94