Sundsvall

Ordförande:
Ing-Marie Björck – 072-540 03 73
Epost: ing-marie.bjorck@kris.se

Sekreterare:
Alexandra Kruus

Kassör:
Pernilla Strand – 072-579 61 32

Ledamöter:
Angelica Uppfeldt – 072-720 21 89
Tommy Olofsson
Matilda Ström
Tommy Söderstedt

Suppleant:
Lars Olsson
073-688 31 24
Billy Hellström

Revisorer och revisorssuppleanter:
Ros-Marie Olsson
Maria Östman