Sundsvall

Ordförande:
Ing-Marie Björck
Telefon: 072-540 03 73
E-post: ing-marie.bjorck@kris.a.se

Sekreterare:
Matilda Ström

Kassör:
Pernilla Strand

Ledamöter:
Tommy Olofsson
Peter Nordin
Malin Överby
Mats Granberg

Suppleant:
Vilma Alvebro
Patrik Widén

Revisorer och revisorssuppleanter:
Ros-Marie Olsson
Maria Östman