Stockholm

Välkommen att ladda ner vår fullständiga presentation och material för öppenvård.

Kris-Stockholm presentation (pdf-format)

Planering öppenvård (pdf-format)


Behörighet & Licenser
ASI
MI
Kriminalitet som livsstil
2 st utbildade Livsstilskoordinatörer

Goda kunskaper inom
Kemiskt beroende, processberoende, medberoende och vuxen barn problematik.
12 stegsmetoden och 12 stegsprogrammet
Coachning
Grupprocess och enskilda samtal
Grupp och ledarskap
Sexuella övergrepp och sexuell dysfunktion
Skam och sorg
Alla typer av våld
Anknytning
Trauman
Journalföring