Stockholm

Anstaltsgruppen

I vår anstaltsgrupp ingår både män och kvinnor och vi besöker 10 anstalter och 4 häkten i Stockholms regionen. Våra KRIS-motivatörer tar hand om muckhämtningar, studiecirklar, informationsmöten och permissioner.

Vill du ha mer information eller få besök av oss, så kontakta oss på: stockholm@kris.a.se

 

Kvinnogruppen!

Vill du vara med i vår kvinnogrupp? Kanske engagera dig ideellt i vår verksamhet? Vi är en grupp som som gärna blir större! Vi ordnar regelbundna träffar och aktiviteter som även är anpassade för barn i olika åldrar, de är välkomna precis som du! Eller besök vår hemsida för att följa vårt arbete via bloggen.

Välkommen att kontakta oss på: stockholm@kris.a.se

 

KRIS kamratförening

I vår medlemslokal på krukmakargatan är alla välkomna men speciellt du som är medlem i KRIS! Vill du vara med och påverka vårt arbete? Vill du engagera dig ideellt? Vara med på aktiviteter? Du är välkommen! Kom in på en fika och kolla på anslagstavlan vad som är på gång. Hemsidan uppdateras med aktuella aktiviteter.

 

Föreläsningar och studiebesök

Vi föreläser på skolor och företag i Stockholmsområdet. Arvodet är rimligt och faktureras i efterskott. Intäkterna används direkt i vår verksamhet. Du är också välkommen på ett studiebesök på krukmakargatan i den mån vi hinner.

Välkommen att kontakta oss på: stockholm@kris.a.se

 

Studiecirklar i samarbete med NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

För dig som är ny medlem eller tycker att du behöver fräscha upp vad vi står för och vad vi jobbar med inom KRIS, erbjuder vi dig att vara med i studiecirkeln KRIS Basic. Studiecirkeln riktar sig till dig som vill veta mer om KRIS och våra fyra deviser, Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet. Vad betyder det? Hur påverkar det mitt sätt att leva? Vad gör KRIS medlemmar? Hur kan KRIS påverka samhället? Hur är KRIS organiserat? Detta och mer pratar vi om tillsammans.

Bättre Framtid är ett studiematerial riktat främst till dig som avtjänar fängelsestraff och tar upp ett antal områden som är viktiga inför en frigivning. Materialet kan även användas om du genomgår en behandling eller är medlem i KRIS. Studiecirkeln ska vara ett stöd för att skapa ett bra liv åt sig själv. De olika avsnitten i cirkeln är t ex familj och relationer, ekonomi, arbete, fritid, bostad, etik, kriminalitet och missbruk.

Kontakta oss om du vill veta mer eller anmäla intresse för att vara med i en cirkel. Det går också bra att maila till stockholm@kris.a.se