Södertälje

Ordförande
Robert Lyck

Sekreterare
Jan Ukkolin

Kassör
Bengt Eringstad

Suppleanter
Germay Woldu
Jacob Fraiman