Gävle

Ordförande:
Billy Nilsson

Kassör:
Annetta Hellgren

Sekreterare:
Maria Olsson B

Ledamöten:
Jack Skoglund
Lisa Sammarsson