Gävle

Ordförande:
Billy Nilsson

Kassör:
Anette Hellgren

Sekreterare:
Maria Olsson B

Ledamöten:
Jack Skoglund
Lisa Sammarsson