Gävle

Ordförande:
Billy Nilsson

Kassör:
Annetta Hellgren

Sekreterare:
Jack Skoglund

Ledamöter:
Margit Söderström
Rebecka Sundvall