Gävle

VERKSAMHETSANSVARIG/PROJEKTANSVARIG
Anetta Hellgren
076 – 280 16 66
singosalla@gmail.com

ANSTALTANSVARIG
Billy Nilsson
076 – 232 25 67
billy.nilsson@kris.a.se

FÖRELÄSARE/MOTIVATÖR/MEDLEMSANSVARIG
Göran Ek
goran.ek@kris.a.se
073 – 672 28 05

UNGA KRIS
http://www.ungakris.se/lokala-foreningar/unga-kris-gavle/