Gävle

Välkommen till KRIS Gävle

Öppettider
Måndag: 09.00–16.00
Tisdag: 09.00–16.00
Onsdag: 09.00–16.00
Torsdag:09.00–16.00
Fredag: 09.00–16.00
Lördag och söndag endast vid aktiviteter.

KRIS Gävle
Kålhagsgatan 4 B
Ingång Övre Åkaregatan
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

Varje morgon är det morgonmöte kl. 09.30–10.30

VÅLDETS ANSIKTEN
Projektet är till för att stärka alla människor som är utsatta för olika sorters våld. Vår primära målgrupp är dock barn och kvinnor. Vi kommer aktivt arbeta för att stärka bandet mellan mammor och deras barn. Genom detta kommer vi att kunna ge barnen, vars föräldrar lever i relationer med våld, bättre förutsättningar.

Vi vet att när kvinnor och barn isoleras så ökar risken för våld och övergrepp. Avbrott från arbete och skola innebär att många kvinnor och bam förlorar kontakt med viktiga rutiner och trygga personer i deras närhet. Ovan beskrivna direktinsatser är specifikt utformade för att möta den ökade utsatthet många barn och kvinnor upplever till följd av rådande covid-19-situation.

Läs mer på https://valdetsansikten.se

Se vår Facebook sida för mer info.
KRIS Gävle på Facebook