Fler livstidsdömda i framtiden.

Ryskt fängelse. Foto: Christer Karlsson

Ryskt fängelse. Foto: Christer Karlsson

Ett av alliansens viktigaste mål har varit att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Grundläggande utgångspunkten har lagts vid brottets allvar.  Som exempel kan anges om brottet riktats mot närstående eller inför ögonen på offrets närstående. Ett lagförslag som regeringen överlämnade till riksdagen den 13 mars föreslogs att livstidsstraff ska dömas ut i större utsträckning än tidigare. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

Den 1 juli 2009 ändrades straffskalan för mord så att straff upp till 18 år kunde dömas ut. Senast regeringen genomförde en reform var 1 juli 2010 då en rad åtgärder togs för att skärpa straffen för grova våldsbrott. Tanken var att genom att utdöma livstidsstraff skulle samhällets avståndstagande tydligt markeras. En utvärdering gjord av brottsförebyggande rådet visar att reformen inte fått tillräckligt genomslag. Därför anser man nu att det finns fog för ytterligare skärpningar.

Förslaget som i de flesta fall talar för att livstidsstraff kommer att utdömas för mord har inte stöd av (V) och (MP)

Morgan Johansson (S) rättspolitisk talesperson säger i ett uttalande att ” frågan är om regeringen når det målet eller bara krånglar till lagstiftningen. De har ju inte varit särskilt lyckosamma hitintills i lagstiftningen” Morgan Johansson konstaterar också att lagrådet och regeringen inte har samma uppfattning om lagförändringens effekter. Lagrådet menar att förslaget innehåller både tolkningssvårigheter och tillämpningssvårigheter i en inte obetydlig omfattning.

– Om förslaget går igenom finns det få möjligheter till frigivning. Jag ser hellre tidsbegränsade straff säger Christer Karlsson förbundsordförande i KRIS. Att sitta inne på livstid är psykiskt påfrestande och det lönar sig inte heller att sköta sig.

Det här inlägget postades i Media, Nyheter och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.