Bli medlem i KRIS!

Tack för att du vill bli medlem i KRIS. 

Som medlem i KRIS får du vara med på alla KRIS-aktiviteter runt om i landet, du får förmånliga lokala erbjudanden och tidningen Vägen UT hemskickad till dig 4 gånger om året.

Du kan registrera ditt medlemsskap nedan och betalningen kan göras på 4 olika sätt, Via Internetbank, Konto-kreditkort eller via SMS-WyWallet-appen och Swish.

Vi ser fram emot din registrering!

Kontakta vår medlemsansvarige om du har frågor eller funderingar kring vårt medlemsregister.

Medlemsregistret
Långholmsgatan 30
117 3 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
E-post: medlemsregistret@rikskris.se

 

Förnamn (Obligatorisk)
Är du redan medlem och vill förnya ditt medlemsskap?
Efternamn (Obligatorisk)
Tryck då på länken under för att förnya ditt medlemsskap!
E-postadress (Obligatorisk) Förnya ditt medlemsskap

Upprepa e-postadress (Obligatorisk)

Personnummer (Obligatorisk)
Format: ÅÅÅÅMMDDXXXX, t ex 198511051520

Adress (Obligatorisk)

Postnummer (Obligatorisk)

Ort (Obligatorisk)

Telefonnummer

Yrke


KRIS Förening (Obligatorisk)


Medlemsskap (Obligatorisk)
Normalmedlem 100:- Stödmedlem 100:- (Kampanj 1/6 - 31/12-2016)

PUL Personuppgiftslagen
I personuppgiftslagen (PUL) finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter. Som medlem i KRIS registreras dina personuppgifter i KRIS Riksförbunds medlemsregister i enlighet med PUL.

Vilka personuppgifter registreras?
Namn*, e-post*, personnummer*, adress*, postadress*, ort*, telefonnummer, förenings tillhörighet, medlemsskap, kön, Vägen UT utskick är uppgifter som är relevanta för vår verksamhet. Alla fält med * är obligatoriska och personnummer behövs för att korrigera felaktiga adresser bland annat för att minska kostnader i våra utskick.

Syfte
Personuppgifterna används till medlemsutskick, kallelser, medlemstidning Vägen UT och sändlistor för mejl och SMS. Uppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part utan samtycke med undantag för uppgifter som redan är offentliga.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?
Medlemsansvarige på KRIS Riksförbund har ansvar att administrera medlemsregister, och lokala medlemsansvariga har endast tillgång till de egna medlemmarna sin förening.