Bli medlem i KRIS!

Tack för att du vill bli medlem i KRIS. 

Som medlem i KRIS får du vara med på alla KRIS-aktiviteter runt om i landet, du får förmånliga lokala erbjudanden och tidningen Vägen UT hemskickad till dig 4 gånger om året.

Kontakta oss på KRIS Riksförbund om du har frågor eller funderingar kring vårt medlemsregister.

KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
E-post: medlemsregistret@rikskris.se

För att bli medlem under tiden vi uppgraderar vårt system kontaktar du din lokalförening som är dig närmast. Lämna dina uppgifter till dem och betala in din medlemsavgift via Swish eller Plusgiro och märk inbetalningen med namn och telefonnummer.

PRISER
100 kr per år.
(Normalmedlem är du som är straffad och/eller varit missbrukare)

Stödmedlem
100 kr per år.
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar dig som normalmedlem)

BETALNING
Swish: 123 33 66 044 eller
Plusgiro 199 95 41-4

LOKALFÖRENINGAR

EMMABODA
Tel: 073-514 65 60
E-post: emmaboda@kris.a.se

FALKENBERG
Tel: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Tel: 026-65 25 62
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Tel: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Tel: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

NORRKÖPING
Tel: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Tel: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

MARIESTAD
Tel: 070-775 79 90
E-post: mariestad@kris.a.se

STOCKHOLM
Tel: 08-720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Tel: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

SÖDERTÄLJE
Tel: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

UMEÅ
Tel: 090-71 35 30
E-post: umea@kris.a.se

UPPLAND
Tel: 0708-72 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Tel: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se

 

PUL Personuppgiftslagen
I personuppgiftslagen (PUL) finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter. Som medlem i KRIS registreras dina personuppgifter i KRIS Riksförbunds medlemsregister i enlighet med PUL.

Vilka personuppgifter registreras?
Namn*, e-post*, personnummer*, adress*, postadress*, ort*, telefonnummer, förenings tillhörighet, medlemsskap, kön, Vägen UT utskick är uppgifter som är relevanta för vår verksamhet. Alla fält med * är obligatoriska och personnummer behövs för att korrigera felaktiga adresser bland annat för att minska kostnader i våra utskick.

Syfte
Personuppgifterna används till medlemsutskick, kallelser, medlemstidning Vägen UT och sändlistor för mejl och SMS. Uppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part utan samtycke med undantag för uppgifter som redan är offentliga.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?
Medlemsansvarige på KRIS Riksförbund har ansvar att administrera medlemsregister, och lokala medlemsansvariga har endast tillgång till de egna medlemmarna sin förening.