RIKS KRIS Styrelse

Förbundsordförande

Christer Karlsson
070-461 22 45
christer.karlsson@rikskris.se

Paul Barath Kassör Foto Joakim BerndesKassör

Paul Barath
073-688 31 31
paul.barath@rikskris.se

Ali Reunanen Sekreterare Foto Joakim BerndesSekreterare

Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@kris.a.se


R E G I O N   V Ä S T

Ledamot Ledamot
Djem Mangos
073-673 36 22
djem.mangos@kris.a.se
Per-Uno Fransson
0702-33 53 53
per-uno.fransson@falkenberg.se


R E G I O N   Ö S T

Ledamot Ledamot
Germay Woldu
070–753 02 88
german.woldu@kris.a.se


R E G I O N   
S Y D

Ledamot Ledamot
Niklas Fagerström Eva Jeppsson
070-168 57 51
eva.jeppsson@kris.a.se


R E G I O N    N O R R

Ledamot Ledamot
William Lindholm
076-868 71 97
william.lindholm@kris.a.se
Billy Nilsson
0761-13 91 82
billy.nilsson@kris.a.se
————————————————————————————————

Revisor
Göran Hagsgård

Valberedning
Förbundstyrelsen och regionerna