Uppland

Välkommen till KRIS Uppland

KRIS Uppland
Libro ringväg 31c
752 28​ UPPSALA
E-post: uppland@kris.a.se

Kontaktperson:
Johan Enander
johan.enander@kris.a.se
Telefon: 0708-72 44 32

Besök oss på Facebook
kris_uppland

Hitta hit