Norrköping

Styrelsen:

Ordförande Jimmy Hägg 0769-01 15 18
norrkoping@kris.a.se

Kassör
Tobias Gardesjö

Sekreterare
Daniel Eriksson

Ledamot
Glenn Larsson

Ledamot
Roger Berglund

Kontakter:
Jimmy Hägg, 0769-01 15 18
norrkoping@kris.a.se
Ordförande Unga KRIS Norrköping
TryggBo
Solid Återkomst och kontaktmannaskap
Föreläsningar och motivationsarbete på anstalter och häkten
Riskettan