Nu måste regeringen agera – Gabriel Wikström

DEBATT:

Hittills har den ökade narkotikadödligheten inte lett till någon större politisk debatt i Sverige. Nu måste regering och riksdag visa handlingskraft, skriver ett flertal tunga debatörer 

Narkotikadödligheten har ökat mycket kraftigt i Sverige de senaste tio åren. Mellan 2006 och 2015 har dödsfallen nästan fördubblats i åldersgruppen 15-64 år, från 457 till 823 avlidna enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Utvecklingen beror huvudsakligen på en ökning av antalet akuta förgiftningar – överdoser i dagligt tal. Kännetecknande för de dödliga överdoserna är att något opioidpreparat – heroin, morfin, metadon, buprenorfin, fentanyl etc. – nästan alltid ingår. Förutom dödsfall orsakar överdoser en lång rad allvarliga skador, exempelvis kroniska hjärn- och muskelskador, lunginflammation och njursvikt, som ofta kräver långvariga och kostsamma sjukvårdsinsatser.

Naloxonprogram är en av de bästa möjligheterna för att minska risken för dödsfall och skador till följd av överdos. Sådana program går ut på att läkemedlet naloxon delas ut till droganvändare, anhöriga och andra personer som rör sig i missbruksmiljöer, exempelvis poliser och väktare.

Vi som skrivit denna artikel representerar olika narkotikapolitiska synsätt och har inte sällan olika uppfattningar om vilka insatser som är bäst för att motverka narkotikadödlighet och andra narkotikaproblem. När det gäller naloxonprogram finns dock ingen oenighet – det är en okontroversiell, säker och effektiv åtgärd som bör införas så snart som möjligt i Sverige.

Naloxon är ett motgift som i många decennier har använts inom akutsjukvården för att häva överdoser. När naloxon sätts in minskar opioidernas andningsdämpande effekter och personen vaknar ur medvetslösheten. Naloxon är ett säkert och oskadligt läkemedel. Det är enkelt att använda och saknar helt missbrukspotential. Preparatet kan ges som injektionslösning eller som nässpray. Om det ges felaktigt, till en person som inte överdoserat, händer ingenting.

Mellan 1996 och 2010 inkluderades mer än femtiotusen potentiella överdosvittnen i naloxonprogram i USA, vilket ledde till att över tiotusen överdoser kunde hävas (Wheeler et al. 2012). År 2014 utfärdade WHO nya riktlinjer där man rekommenderade att naloxon bör göras tillgängligt för alla troliga vittnen till överdoser. Reguljära naloxonprogram finns idag i USA, Australien, Kanada och ett antal västeuropeiska länder, däribland Norge och Danmark. Flera länder i Asien och Östeuropa har försöksverksamheter.

Många besökare trots vädret på plattan i Stockholm vid ljusmanifestationen i år. Foto: Christer Renlid

Intervjustudier från Sverige och andra länder har visat att personer som närvarar vid någon annans överdos ofta inte vidtar rätt åtgärder. I många fall ringer man inte ambulans och de flesta överdosvittnen saknar kunskaper om hjärt- och lungräddning. Istället testar man ineffektiva och ibland rent skadliga ”huskurer”, som att duscha med kallt vatten eller injicera amfetamin. Även detta kan motverkas med hjälp av naloxonprogram, eftersom information om korrekt agerande vid överdos ges till brukare och anhöriga innan läkemedlet delas ut.

Hittills har den ökande narkotikadödligheten inte lett till någon större politisk debatt i Sverige. Från regering och riksdag har aktiviteten varit närmast sömngångaraktig – visst utredningsarbete har genomförts, men inga skarpa åtgärder har lanserats för att minska dödligheten. De initiativ som tagits har huvudsakligen skett på landstingskommunal nivå, utan stöd från staten.

I flera år har Region Skåne och Stockholms läns landsting försökt införa försöksverksamheter med utdelning av naloxon-nässpray. Hittills har detta stött på en rad byråkratiska hinder, men förhoppningsvis är nu den tiden förbi då byråkratiska regelverk sätts före droganvändares liv och hälsa.

Region Skåne har nyligen lämnat in en ansökan som nu bereds av Läkemedelsverket. En möjlig komplikation är att den som fått naloxon förskrivet inte kommer att kunna använda det på sig själv – det är svårt att ta ett läkemedel när man är medvetslös – utan att läkemedlet ska ges av någon annan. Naloxon-nässpray används dock redan i våra grannländer Danmark och Norge, där man gjort undantag från den sedvanliga läkemedelshanteringen. Så måste man kunna göra även i Sverige, med tanke på de goda internationella erfarenheter som finns av naloxonutdelning.

Det är vår förhoppning att Läkemedelsverket inom kort lämnar ett positivt beslut avseende den planerade skånska naloxonverksamheten. Men detta är inte tillräckligt, naloxonprogram behövs även i Stockholm, Göteborg och på andra orter där opioidberoende är vanligt. Sveriges regering, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen bör därför verka för att sådana program införs i alla landsting där behovet finns. Vi uppmanar folkhälsominister Gabriel Wikström att skyndsamt ta tag i och prioritera denna viktiga fråga.

Björn Fries
fd narkotikapolitisk samordnare

Per Johansson
generalsekreterare Riksförbundet narkotikafritt samhälle

Björn Johnson
docent i socialt arbete, Malmö högskola

Mika Jörnelius
ordförande, Svenska narkotikapolisföreningen

Christer Karlsson
KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)

Lennart Karlsson
narkotikapolis Stockholms city

Kerstin Käll 
överläkare, beroendekliniken, Linköpings universitetssjukhus

Margareta Nyström
ordförande föräldraföreningen mot narkotika

Annika Rosengren
Svenska brukarföreningen anhöriga

Berne Stålenkrantz
ordförande, Svenska brukarföreningen

Peter Söderlund,
ordförande, X-Cons

 

Publicerat i Debatt, Nyheter | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Nu måste regeringen agera – Gabriel Wikström

STÖDKRIS


 

STÖDKRIS är en stödföreningen till Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS

KRIS är en ideell kamratförening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

Medlemmarna i KRIS ställer upp på de fyra deviserna: Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet.

KRIS besöker anstalter och häkten och möter den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med nummer till gamla polare. Att börja ett nytt och bättre liv är ett stort och svårt steg. Den som vill komma bort från kriminalitet och missbruk behöver stöd – och för detta finns KRIS..

Föreningen startades 1997. Idag finns lokalföreningar från Umeå i norr till Malmö  i söder. Medlemsantalet uppgår till över 1 300.

Stödföreningen verkar för att öka kännedomen om KRIS viktiga arbete och därigenom uppmuntra till gåvor och donationer.

Hjälp oss i vårt arbete via vårt postgiro: 90 05 53-9 

Märk inbetalningen “Jag stödjer KRIS”

Tack för ditt stöd!

STÖDKRIS hemsida

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för STÖDKRIS

KRIS Livsstilskoordinator Kick-Off

Idag har det varit en ”Kick-Off” med utbildningsprojektet KRIS Livsstilskoordinator som KRIS gör som ett Allmänna Arvsfonds projekt tillsammans med Val-Bo Utbildning och Tollare Folkhögskola. En underbar dag med fin gemenskap, positiva möten med ledningsgruppen, lärare, mentorer, referensgruppen och givetvis våra fantastiska elever. Det kommer bli en FIN vecka med många djupa samtal, massor med skratt och mycket kärlek. Jag ser fram emot morgondagen med glädje, nyfikenhet och förväntan.

Med vänlig hälsning Ali Reunanen

Deltagare, lärare, pedagoger och referensgruppen samlad vid projektstarten av KRIS Livsstilskoordinator.

 

 

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för KRIS Livsstilskoordinator Kick-Off

Vi bryr oss! Gör ni?

ALMEDALEN 2016

KRIS åker till Almedalen för att visa upp sin verksamhet. ”Vi bryr oss – gör ni” är budskapet. Kampanjen pågår under hela Almedalsveckan och har till huvudsyfte att sprida kunskap om droger och kriminalitet.

Ali ser verkligen fram emot alla möten i Almedalen. Foto: Joakim Berndes

Ali Reunanen är vice förbundsordförande på KRIS och en av eldsjälarna i KRIS medverkan under Almedalsveckan.

–Vi vill uppmana människor i vårt samhälle att våga börja bry sig. Många människor är rädda och vågar inte se problemen i vitögat. Det är vanligt att sticka huvudet i sanden i stället för att agera om någon närstående börjat missbruka, säger Ali

Vad kan KRIS erbjuda?

–Vi på KRIS arbetar med att skapa trygga, hederliga och drogfria mötesplatser med människor som själva tagit sig ur både missbruk och kriminalitet.

Hur ser ni på missbruksvården i Sverige?

–Missbruksvården har blivit mer läkemedelsbaserad än tidigare. Det är billigare att behandla människor med mediciner än med terapeuter och liknande. Behandlingar med metadon och subtext blir allt vanligare. Missbrukaren får aldrig en chans att väja själv. Det mest kostnadseffektiva metoderna används flitigt, oavsett om de är bra eller inte.

Vad vet ni om drogrelaterade dödsfall?

–Enligt uppgifter vi tagit del av har dödligheten ökat lavinartat sedan 2005, fram till i dag – läget är bekymmersamt, anser Ali. Vi tycker att samhället ska satsa på mer drogfria behandlingar, det vill säga utan metadon och subtext.

Hur ser din egen historia ut Ali?

–Jag slutade 1994 efter att jag blivit gripen och senare dömd. Jag var 37 år gammal och hade knarkat bort 23 år av mitt liv. Under tiden på anstalten böjande jag i en 12 –stegs behandling. När jag blev frigiven fortsatte jag med med möten för att tillfriskna, på den vägen är det. I dag har jag kommit långt och känner mig nöjd med mig själv.

Den omtalade Almedalsparken som fylls med tusentals människor under partiledartalen varje kväll. Foto: Joakim Berndes

Den omtalade Almedalsparken som fylls med tusentals människor under partiledartalen varje kväll. Foto: Joakim Berndes

Vad kommer ni att göra i Almedalen?

–Vi kommer att medverka på olika seminarier  runt om i Almedalen. Vi kommer att gå runt och prata med människor och sprida vårt budskap – att det det finns en väg tillbaka till livet. Vi vill också sprida information om att människor som varit missbrukare och kriminella, inte nödvändigtvis behöver vara farliga människor. Den allmänna uppfattningen  är att personer med tatueringar och ett kriminellt förflutet är farliga. Den bilden vill vi sudda ut.

Finns det något seminarium som du vill rekommendera extra mycket?

–Ja det finns det. Många får sätta livet till på grund av narkotikan, framför allt finns det ett  läckage i LARO. Temat är ” Är det verkligen rätt att skriv ut narkotikaklassade läkemedel” tisdag den 5 juli kl 13.00 .Och det andra ”Vem bryr sig om narkomanerna fortsätter knarka” torsdag den 7 jul 13.00.

Ali hoppas att KRIS ska nå ut med sitt budskap och att det ska bli en bra vecka med många intressanta diskussioner.

 

PROGRAM 2016
Hamnplan, Tältplats 207

Tisdag 13.00-13.30
Vem bryr sig om att så många narkotikamissbrukare dör?

Under senare år har dödstalen bland narkotikamissbrukare ökat kraftigt. Varför agerar inte samhället och sätter in motåtgärder? Är det verkligen rätt att skriva ut narkotikaklassade läkemedel år ut och år in? Inom KRIS hjälper vi varandra att blir fria från droger och kriminalitet.
Talare: Christer Karlsson och Ali Reunanen. KRIS

Torsdag13.00-13.30
Vem bryr sig om narkomanerna fortsätter missbruka eller gör sig fria från drogerna? 

Drogfri missbruksvård är ovanligt idag. Istället handlar det om att skriva ut olika läkemedel som ersättning för narkotikan. Idén om att man ska göra sig fri från droger helt och hållet har kommit på undantag. KRIS menar att drogfrihet alltid ska vara målsättningen för vården.
Talare: Christer Karlsson och Ali Reunanen. KRIS

HOPPAS VI SES I ALMEDALEN!

KRIS kontaktperson
Christer Karlsson
070-461 22 45
christer.karlsson@rikskris.se

Vad händer efter kåken?

WEBBSIDOR OCH SOCIAL MEDIER

Kampanj Stödmedlem 2016

 

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Vi bryr oss! Gör ni?

Medlemskampanj

Ni har väl inte missat vår medlemskampanj!

Från den 1 juni till den 31 december 2016 kostar ett stödmedlemskap endast 100:- och medlemskapet gäller till och med den 31 december 2017.

Registrera ditt stödmedlemsskap här http://kris.a.se/registrera

Nu även med Swish som betalningsalternativ.

Kampanj Stödmedlem 2016

 

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | 1 kommentar

Grattis på 65 årsdagen – Christer Karlsson

I dag fyller Christer Karlsson 65 år! Dessutom firar han 19 år som nykter och drogfri. Du är en sann förebild och kämpe, ditt engagemang för KRIS är beundransvärt och skall därför uppmärksammas – dagen till ära.

/KRIS Riksförbund

N8xSzadAwzQVMGoJX0yL

 

Publicerat i KRIS | 1 kommentar

Första intervjun med den dömde dubbelmördaren Leif Axmyr

NYHETER

Det var en samlad och lättad Leif Axmyr som anlände till KRIS Halmstads lokaler efter frigivningen. Det är 34 år sedan han blev dömd för ett dubbelmord och har sedan dess suttit inspärrad på olika anstalter – fram till i dag.

Leif var iklädd vit skjorta och jeans dagen till ära. Trots den stora uppståndelse kring honom denna dag – är han vid gott mod och lycklig över att komma ut.

Hur känns det Leif?

–Bra tack! Det känns skönt att vara ute i friheten. Läs mer

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Första intervjun med den dömde dubbelmördaren Leif Axmyr

Världskongress mot dödsstraff

Dramatisk ökning i antal avrättningar globalt – Amnesty International har registrerat det högsta antalet avrättningar på över 25 år. 

Under 2015 skedde en dramatisk ökning av antalet avrättningar i världen – det innebar att fler människor avrättades förra året än vid något annat tillfälle under det senaste kvartsseklet. Ökningen beror till stor del på Iran, Pakistan och Saudiarabien, det konstaterar Amnesty International i sin utredning av den globala användningen av dödsstraffet.

Organisationen ”Against the death penalty” arrangerar sin sjätte världskongress i Oslo den 21-23 juni. Organisationen arbetar aktivt mot dödsstraffet och att det bör avskaffas. På kongressen kommer olika experter världen över vara närvarande, advokater, domare, och andra rättsexperter samt politiker.

Christer Karlsson på KRIS Riksförbund, säger att ”dödsstraffet inte är ett straff utan ett brott och bör avskaffas över hela världen”

–Det finns inte någon plats för dödsstraffet i en rättsstat. Det finns ingen statistik som visar att antalet grova brott minskar av på grund av dödsstraffet.

Vi på KRIS stödjer Aginst the death pentalty och hoppas det blir en givande kongress

Banner Facebook 6th world Congress Against the Death Penalty

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Världskongress mot dödsstraff

KRIS Livsstilskoordinator

KRIS Livsstilskoordinator – nytt projekt och utbildning i KRIS

KRIS erbjuder en 1-årig utbildning tillsammans med Tollare folkhögskola och Val-Bo utbildning i ett Allmänna arvsfondsprojekt

En viktig del av KRIS arbete är att hjälpa människor som levt ett destruktivt liv. Det är viktigt för oss att vi kan arbeta på ett professionellt sätt med människor som lever eller har levt ett liv i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Utbildningens syfte är att utbilda personer med en missbruksbakgrund och som även kan ha olika funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara kvalificerad att arbeta på stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd. Att ha genomgått en 1-årig folkhögskoleutbildning till Livsstilskoordinator öppnar större möjligheter på arbetsmarknaden och ger kompetens för vidare studier.

Vill du ansöka till utbildningen kan du göra det här:
http://krislivsstilskoordinator.se 

2015-07-02_Almedalen_Dag_6__MG_1887

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för KRIS Livsstilskoordinator

Bli medlem och betala med Swish

Nu har vi förenklat betalningen ytterligare för ett medlemskap i KRIS. Från och med idag går det också att betala med Swish. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla att bli medlem i KRIS, och nu tillsammans med Swish kan vi erbjuda fem olika betalningsalternativ.

swish-betalningVi har förstått att betallösningar ska vara enkla och kontanterna försvinner mer och mer och allt digitaliseras. Då var beslutet att titta på Swish ganska självklart för oss. Vi tog kontakt med Johan Stenström på Follow me Darling, som för några år sedan byggde han om hela vår hemsida och började planeringen för ett nytt digitaliserat medlemsregister, och berättade våra planer och önskemål. Nu när vi idag har Swish tillsammans med de andra betallösningar så har vi uppnått våra önskemål om förenklade betalningar för alla nya medlemmar. Nu ser vi framåt mot nya digitaliserade tjänster för våra medlemmar tillsammans med Follow me Darling.

Vill du bli medlem i KRIS och stödja vårt brottsförebyggande arbete gå in via denna länk: http://kris.a.se/registrera/

Länkar:
MyNewsdesk

 

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Bli medlem och betala med Swish