Myten om ett sönderfallande Sverige

800px-Swedish_police_car_from_above

Det är bekvämt att inte vilja se sanningen. Att mot bättre vetande missförstå väl underbyggd fakta. Så är fallet vad beträffar brottsstatistik. Ett flertal debattörer och opinionsbildare av skiftande kvalité vägrar att se vad som är uppenbart. Brottsligheten ökar inte – snarare minskar den.

Debattören Staffan Landin har i en väl underbyggd undersökning kommit fram till det som ingen sensationslysten debattör eller journalist vill se – att brottsligheten minskar. Är det en rädsla över att inte längre kunna fylla löpsedlar med skräckpropaganda? Föreläsningssalar som skulle gapa tomma? Ingen vill lyssna på självklarheter.

Hur hittar man en bra vinkel i debatten om kriminalpolitik när man inte på ett förenklat sätt kan skrika: “brottsligheten ökar”, “hårdare tag” eller “strängare straff”?

Låt oss återgå till sakfrågan – ökar eller minskar brottsligheten?

Enligt Staffan Landins beräkningar ökar inte brottsligheten. Tvärtom. Den minskar. Så här skulle man kunna sammanfatta Staffans Landins studie:

Allt färre dör av grovt våld. Förra året dödades 87 personer. Det är historiskt sett lågt. Sedan 70-talet har runt 100 personer om året dödats. 2012 var rekordlågt endast 68 personer dödades. Omkring 20 personer dödas varje år med skjutvapen, 40 personer med kniv. Detta ökar inte. Allt färre misshandlas eller drabbas av övrigt våld. Andelen som utsätts för hot eller trakasserier ökar inte. Personrån har minskat något sedan 2011, ligger annars stabilt sedan 2005. Sexualbrotten ökade 2013, men har i övrigt legat stabilt sedan 2005.

Uppslutningen bakom myten av ett sönderfallande Sverige har fått fäste i media samt av en och annan opinionsbildare med skygglappar för ögonen.

Nu finns det givetvis andra studier som kanske inte på ett lika tongivande sätt beskriver verkligheten så här. Men min slutsats är ändå den. Skräckpropagandan stämmer inte överens med verkligheten oavsett om man “saltar” både siffror och vinkling.

Det är således av stor vikt att debatten kring dessa frågor speglar verkligheten – något den allmänna debatten inte gör just nu.

Text: Christer Renlid
Foto: Albin Olsson [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Publicerat i Föreningar, KRIS, Nyheter, Vägen UT | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Unga KRIS: ”Staten har blivit en langare”

Alexander Krasnov och Kim Fogelström Forsell på Unga KRIS I Kalmar har blivit intervjuad av Tomas Löwemo från Östra Småland Nyheterna angående de illegala drogerna som blir billigare.

Alexander säger bland annat i intervjun så här på påståendet: I Sverige skrivs läkemedlen metadon och subutex ut av läkare och används i avvänjningssyfte för missbrukare. Läkemedlen har hjälp många missbrukare och Unga Kris eftersträvar inte ett totalt stopp.

”– Inte alls, men en 50-årig knarkare som knarkat hela livet och som får metadon är en sak. Men metadon och subutex skrivs i dag ut till 19-åringar. Det är inte rätt”

I Almedalen pratade vi om just detta problem på vårt seminarium ”Statligt knark är fortfarande knark”. Då visade vi även filmen som Kontor producerat innan vi drog igång vår kampanj inför Almedalen.

Läs hela intervjun på länken nedan: http://www.ostrasmaland.se/kalmar/unga-kris-staten-har-blivit-en-langare/

Publicerat i Media, Nyheter, Unga KRIS | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Ökat antal drogrelaterade dödsfall

Socialstyrelsen skriver i dag på deras hemsida att det har blivit en ökning med 30% av drogrelaterade dödsfall.

Bland annat säger Daniel Svensson, utredare vid Socialstyrelsen så här:
– Vi ska ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna så att vi får mer relevant information om den grupp som avlider där narkotika har bidragit till dödsfallet.

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015augusti/okatantaldrogrelateradedodsfall

Nedan information från kampanjen ”Statligt knark är fortfarande knark” Där syns också en tydlig ökning av narkotikarelaterade dödsfall.

Banderoll_Almedalen_2015_webb

Publicerat i Media, Nyheter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ali och Christer svarar på frågor om Statligt Knark-kampanjen

Missade ni Ali & Christers svar i RNS-tältet på frågorna kring kampanjen Statligt knark är fortfarande knark?

Se debatten i en kort mobilinspelning här:

På fredag har vi filmteam på plats som kommer att dokumentera våra seminarier. Besök Soberian fredag den 3/7 kl 13:00.

Välkommen!

Publicerat i Föreningar, KRIS, Media, Nyheter, Unga KRIS | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Slutreplik: Dödligheten av metadon och buprenorfin ökar

Bild_Christer
Narkotikapolitikens främsta syfte är att begränsa spridningen av narkotika genom förebyggande och tidiga insatser för att därigenom minska narkotikadödligheten på sikt, skriver bland andra Staffan Hübinette, författare och lärare.

Slutreplik till Martin Kåberg och Marianne Alanko Blomé, 25/6
Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson, 26/5

Sprutbyte är inte en central insats när det gäller narkotikarelaterad död men det är alldeles utmärkt om man på dessa program kan dela ut naloxon, vilket bör ske även på andra ställen.

Det är centralt att hela tiden ha klart för sig att narkotikapolitikens främsta syfte är att begränsa spridningen av narkotika genom förebyggande och tidiga insatser för att därigenom minska narkotikadödligheten på sikt. Ett epidemiologiskt perspektiv måste anläggas och de insatser som har stöd i forskning finns redovisade i Folkhälsoinstitutets kunskapsöversikt från 2008.

Det faktum att narkotika är förbjudet har hållit tillbaka användandet kraftfullt jämfört med exempelvis alkohol. Därför utgör polisens arbete frontlinjen i det narkotikapreventiva arbetet. Helt avgörande är att polisen prioriterar tidig upptäckt i ungdomsgrupperna och då utvecklar fasta samarbeten med skola, socialtjänst och sjukvård. Under en lång följd av år har utvecklingen inom polisen gått åt helt fel håll. Resurserna att beivra narkotikabrott har minskat och det finns inga signaler om en förbättring inom den nya organisationen.

Att polisen skulle få rätt att använda kräksirap när de griper heroinlangarna är ett kraftfullt ingrepp, men det ska ställas i relation till att de här personerna säljer ond bråd död till sårbara människor. Att inte agera kraftfullt mot detta är djupt inhumant, för att inte säga cyniskt.

När det gäller vård och behandling kan vi konstatera att dödligheten av heroin håller relativt konstant nivå medan den ökat kraftigt för metadon och buprenorfin efter att Socialstyrelsen ändrade reglerna 2005. Att SVT:s reporter erbjöds köpa både buprenorfintabletter och metadon i entrén vid Rosenlunds sjukhus av patienter tyder på att kontrollen är bristfällig. Studien vid Malmö högskola om läckage från programmen bekräftar detta. Det finns därför all anledning att ifrågasätta om det är rätt att ytterligare öka förskrivningen av metadon och buprenorfin som Socialstyrelsen föreslår. Att just Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att utreda den ökade narkotikadöden är ytterst märkligt ur detta perspektiv.

Debatten om narkotikadöden måste leda till att regeringen tar sitt ansvar och börjar agera. Det handlar inte bara om folkhälsominister Gabriel Wikström utan lika mycket om inrikesminister Anders Ygeman, som ansvarar för polisen. Vilka direktiv tänker han ge polisen när det gäller det narkotikapreventiva arbetet?

Staffan Hübinette

författare och lärare, Tollare Folkhögskola

Per Johansson

generalsekreterare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

Christer Karlsson

förbundsordförande, Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS

Lennart Karlsson

narkotikapolis, Stockholm

Kerstin Käll

överläkare, Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping

Relaterade artiklar:
Dödligheten av metadon och buprenorfin ökar
Bättre att begränsa skadorna av narkotika
Hindra narkotikadöden humant
Hög tid att agera mot narkotikadöden

Relaterad video:
Statligt knark dödar, av Kontro

Publicerat i Aktivitet, Föreningar, KRIS, Media, Nyheter, Unga KRIS, Vägen UT | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

logo

Tonåringar missbrukar läkemedlet Subutex som staten pumpar ut på marknaden. Fler människor dör som en följd av substitutionsdrogerna Subutex och Metadon än av heroin. Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

Reportern Patrik Pelosio från webbteve-kanalen kontro.se1 gav sig ut och träffade missbrukare av Subutex, pratade med experter och langare för att se hur verkligheten ser ut 2015. Han mötte bland annat Terese ­–­ gravid i sjunde månaden – och Henrik. Båda injicerar Subutex i halsen.
Samtidigt planerade vi i KRIS och Unga KRIS vår kampanj ”Statligt knark är fortfarande knark” inför Almedalen. Vi bestämmer oss för att göra en längre version tillsammans med Kontro för kampanjen i Almedalen och tar med en intervju med Gunnar Bergström.

När filmen är färdig får vi veta att Henrik har dött.

Imorgon åker 90 stycken KRIS:are och Unga KRIS:are till Almedalen med detta budskap: Statligt knark är fortfarande knark! Vi på KRIS och Unga KRIS är oroliga, fler och fler av våra vänner dör.

År 2011 genomförde vi i KRIS och Unga KRIS kampanjen Statligt knark är också knark. Det gjorde vi för att statens missbruksutredning då sände ett budskap att enda vägen till drogfrihet var behandling med narkotikaklassade beroendeframkallande läkemedel.
Våra medlemmars erfarenhet av såväl missbruk som olika former av behandling var – och är – att så kallad substitutionsbehandling med buprenorfin eller metadon snarare stjälper än hjälper missbrukare.

Vi blev 2011 hårt kritiserade för att inte vara vetenskapliga. Vi har aldrig utgett oss för att vara forskare eller läkare men vi hävdar fortfarande att vi vet vad vi talar om eftersom våra föreningar runt om i Sverige består av människor som befunnit sig i missbruk, kriminalitet och utanförskap.
Till oss kommer inte de lätta fallen utan snarare de värsta fallen. De som myndigheterna har gett upp hoppet om. De som fått massor av insatser men som ändå fortsatt att missbruka.

Banderoll_Almedalen_2015_webb

Bakgrunden till att KRIS och Unga KRIS nu lanserar ”Statligt knark är fortfarande knark” är på grund av den oro och förtvivlan vi på KRIS känner inför förvandlingen från att tro på medicinfri behandling till att – enligt Socialstyrelsen idag – anse att medicinering med legala droger är den enda behandling för opiatberoende som
bevisligen fungerar.
Vi på KRIS och Unga KRIS stämmer verkligen inte in i detta då vi vet att opiatberoende människor kan bli helt drog- och medicinfria med hjälp av andra metoder.


Våra slutsatser är:

  • Statligt knark minskar inte den narkotikarelaterade dödligheten. Idag ökar dödligheten lavinartat.
  • Statligt knark på fängelser och vid frigivning skapar brott och missbruk. Människor som varit drogfria under flera år försöker staten tvinga in i medicinering inför frigivning.
  • Statligt knark läcker fortfarande till missbruksmarknaden. När läkemedlen från programmen läcker ut på gatan så används de som knark och blandas med andra mediciner och droger.
  • Det finns ingen avgiftning eller behandling för att sluta med det statliga knarket. Det är otroligt svårt att få en nedtrappning och avgiftning från läkemedelsbehandling.
  • De enda som tjänar på statligt knark är läkemedelsindustrin. Om du blir klient och inskriven i programmet så är och kommer du att vara en potentiell kund för resten av ditt liv vilket innebär en livslång inkomst för läkemedelsindustrin.

Statligt knark är fortfarande knark!

Vi ses i Soberian fredag den 3 juli 2015 klockan 13:00-15:00.

Följ vår kampanj via taggen: #StatligtKnark

1 Kontro är en webbteve-kanal och ett produktionsbolag startad av författarna Börge Hellström, Theodor Lundgren, Patrik Pelosio, journalisten Cyril Hellman och regissören Daniel Fridell. De gör reportage och film om svåra ämnen som droger, kriminalitet och mänskliga rättigheter. www.kontro.se

Publicerat i Föreningar, KRIS, Media, Nyheter, Unga KRIS, Vägen UT | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Gabriel Wikström: Dags att agera mot narkotikadöden!

2012-12-07_Christer-Karlsson_IMG_9195I mitten av 90-talet dog cirka 200 personer årligen en narkotikarelaterad död. Vid millennieskiftet sprängdes 300-vallen. 2008 dog 478 personer och 2013 var siffran 590 döda och nu närmar sig kurvan 700 döda per år.

Huvudproblemet är opioiderna: heroin och morfin men även syntetiska preparat såsom metadon, buprenorfin, fentanyl och en rad andra smärtstillande läkemedel. Heroin och morfin tillsammans dödade 199 personer. Fentanyl, en syntetisk opioid starkare än heroin, kopplas till 66 dödsfall. Metadon och buprenorfin, läkemedel som används för så kallad underhållsbehandling vid heroinmissbruk, har lett till 229 dödsfall.

Läs mer

Publicerat i KRIS, Media, Nyheter | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

RIKSKRIS följer upp i Finland

IMG_1209

Från vänster: Mats, Christer, Ali, Timo och Dani.

I årets första nummer av Vägen UT så åkte Christer och Ali till Finland för att hjälpa till med att reda ut en del brister i finska KRIS. I slutet av maj var det dags att åka tillbaka till de tusen sjöarnas land och följa upp hur den finska organisationen har utvecklat sig sedan dess.

Christer och Ali åkte i mars över till vårt nordiska grannland i öst, vilket vi skrev om i Vägen UT. De hade fått flera oroväckande samtal från Timo Valkama, verksamhetsansvarig på RIKSKRIS i Finland, om att allt inte stod rätt till i finska KRIS.

De som arbetade inom finska KRIS och som sitter i styrelserna bestod i en alltför stor grad av människor – akademiker och högutbildade personer – utan vare sig missbrukarhistorik eller kriminellt förflutet. Det visade sig även att ingen dessa levde ett helt nyktert liv. Samtliga tillfrågade drack alkohol, helt i konflikt med vad allt KRIS står för. Ett annat problem var att de flesta som satt i de finska styrelserna också hade anställningar inom KRIS-föreningarna. Något inte ska vara möjligt.

Det togs ett gemensamt beslut om en stor organisatorisk förändring och att man ska följa KRIS stadgar och deviser för att även i fortsättningen kunna verka som KRIS. Christer och Ali återvände till Sverige nöjda med responsen och de överenskommelser som de gemensamt kommit fram till med de finländska kamraterna.

I slutet av maj var det dags för svenska RIKSKRIS att följa upp hur det hade gått för finska KRIS med sitt förändringsarbete. Christer och Ali passade på att ta detta i samband med att KRIS Stockholm besökte Finland.

– Jag och Christer tänkte kombinera KRIS Stockholms finlandsbesök med att följa upp och se vad vi kunde tillföra i finska RIKSKRIS angående de svåra problem som vi tidigare berättat om, säger Ali.

Det var sexton vuxna och sju barn som var med på båten med slutdestination Helsingfors. Det blev en sedvanlig bufféockupation och lite taxfree-shopping.

– Oj, oj, vad vi käkade. Det här är vi duktiga på. Det var förrätter, varmrätter och desserter huller om buller, fortsätter Ali.

IMG_1177

Glada KRIS:are på finlandsfärjan.

Morgonen därpå – efter lite välbehövd nattsömn ombord – var färjan framme vid Helsingfors. Christer och Ali tog med sig Erika och begav sig mot finska RIKSKRIS årsmöte. Erika är en av våra nyblivna mammor, som med sitt finländska ursprung kan tolka om det skulle bli språksvårigheter på mötet.

– På mötet möttes vi av lite blandade känslor. Några var positiva, men framförallt en förening var mycket oroliga för de förändringar som behöver göras. Vi hade sett fram emot en relativt kort sittning på mötet för vår del, där det mesta skulle ha varit ganska klart sedan senaste besöket.

Mötet blev ingen kort sittning. Det blev långa diskussioner om saker som finska KRIS behöver ändra i sina stadgar för att kunna vara en riktig KRIS-organisation.

– Efter tre och en halv timme blev vi till slut klara och de kunde påbörja sitt finska årsmöte.

– Innan vi gick och la oss den kvällen så ringde Timo och Hannele Valkama (ordförande RIKSKRIS Finland). De berättade att de tagit beslut på årsmötet att ändra stadgarna till att bli som i Sverige och att det nu var KRIS:are med rätt bakgrund i styrelsen. Det var mycket skönt att höra och jag gick och la mig med en god känsla.

Det var nu söndag och den sista dagen i Finland. Ett besök på KRIS Helsingfors stod på dagens agenda. Det är en av de föreningar som har det svårast med de förändringar som behöver göras.

– Vi var många som kom och vi fick dela upp oss i flera grupper för att samtala om olika områden och frågor. Efter ett par timmar kom deras ledning och ville ha mig och Christer till ett styrelserum. De ville ställa lite frågor och lätta sina hjärtan. De var oroliga och fick tömma ur sig lite harm, bitterhet och ilska. När det hade kommit ut så kom både saknad, ledsamhet och sorg.

– Vi hoppas nu att processen ska fortsätta i den positiva riktning den börjat gå mot i Finland.

Dags för hemresa. Såklart med en trevlig buffé igen, där gruppen passade på att diskutera mötena de haft i Finland.

– Många från KRIS Stockholm hade fått chansen att berätta för finländarna om hur vi byggt upp föreningen i Stockholm och hur det fungerar i Sverige. Vikten av det är KRIS:are som sitter i styrelserna. Att det först och främst är riktiga medlemmar som anställs, men att det går att anställa ”vanliga” och att även de måste leva efter våra deviser. Att leva efter deviserna är inte något som är förhandlingsbart.

– När vi åkte till Finland så var vi oroliga och bekymrade. Det känns idag bättre när de nu börjat sin förändringsresa för att bli ett riktigt KRIS. Vi är hoppfulla och ska följa och stötta dem i sin förändringsresa. En resa som kommer att ta tid – en dag i taget – göra det viktigaste först och det är att KRIS är en förening skapad av KRIS:are för KRIS:are – förankrad i KRIS fyra deviser, avslutar Ali.

HEDERLIGHET – DROGFRIHET – KAMRATSKAP – SOLIDARITET

 

Publicerat i KRIS, Stockholm, Vägen UT | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

KRIS och Unga KRIS varnar: Statligt knark är fortfarande knark. Belyser frågan under Almedalsveckan 2015.

STATLIGT KNARK ALMEDALENAllt fler ungdomar fastnar i lagligt drogberoende genom statligt distribuerat knark. KRIS och Unga KRIS  befinner sig i Almedalen under hela politikerveckan och presenterar bland annat kampanjen ”Statligt knark är fortfarande knark”. Seminarium fredagen den 3 juli klockan 13.00 till 15.00 på Soberian (Nykterhetsrörelsens plats på Almedalen).

more

Publicerat i KRIS, Media, Nyheter, Pressmeddelande, Unga KRIS | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Justitieutskottet vill ha spårbara vapen

793px-NIP_Cargo_COMEX


Det fanns en tid då lite gruff ofta löstes med knytnävarna. Den tiden verkar långt svunnen. Skjutningarna ökar. Antal a
nmälda olaga innehav av skjutvapen likaså. Tullen beslagtar fler och fler vapen. Problematiken blir inte enklare. Snart kommer kraven som finns på märkning av vapen som förs in i Sverige bara att gälla införsel från länder utanför EU.

Att kravet på märkning av vapen som förs in i Sverige från andra EU-länder tas bort är något som kan göra det ännu svårare att bekämpa olagliga vapen. Borttagandet av kravet är en anpassning till de EU-lagar och FN-regler som råder.

Justitieutskottet vill därför att det ska göras lättare att spåra vapen som handlas inom EU och uppmanar regeringen att ta initiativ till åtgärder för att göra det enklare att spåra dessa vapen. De vill också att det integrerat med polisens vapenregister införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige – samt ett digitalt arkiv för vapendeklarationer som ska underlätta för handlare att redogöra in- och utförsel av vapen.

Debatt och beslut är planerat till 27 maj och kommer att sändas via web-tv på riksdagens hemsida.

Justitieutskottets betänkande.

Text: Jens Gröndahl
Foto: NIP Cargo. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Publicerat i KRIS, Nyheter, Vägen UT | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar